Rok szkolny 2002/2003

Post Image

Sprawdzian po szkole podstawowej

 

stanin % populacji uczniów opis wyniku liczba osób
9 4 najwyższy 0
8 7 bardzo wysoki 4
7 12 wysoki 1
6 17 wyżej średni 2
5 20 średni 0
4 17 niżej średni 0
3 12 niski 0
2 7 bardzo niski 0
1 4 najniższy 0

 

Maksymalna ilość punktów możliwych do uzystania – 40.
najlepszy wynik – 38 pkt.
najsłabszy wynik – 33pkt.

średni wynik szkoły – 36,70 pkt.
średni wynik gminy – 29,20 pkt.

Egzamin gimnazjalny

Część humanistyczna

stanin % populacji uczniów opis wyniku liczba osób
9 4 najwyższy 3
8 7 bardzo wysoki 3
7 12 wysoki 5
6 17 wyżej średni 3
5 20 średni 0
4 17 niżej średni 0
3 12 niski 0
2 7 bardzo niski 0
1 4 najniższy 0

 

Maksymalna ilość punktów możliwych do uzyskania – 50
najlepszy wynik – 50 pkt.
najsłabszy wynik – 36 pkt.

średni wynik szkoły 42,36 pkt.
średni wynik gminy – 35,80 pkt.

 

 

Część matematyczno-przyrodnicza

stanin % populacji uczniów opis wyniku liczba osób
9 4 najwyższy 3
8 7 bardzo wysoki 4
7 12 wysoki 2
6 17 wyżej średni 2
5 20 średni 3
4 17 niżej średni 0
3 12 niski 0
2 7 bardzo niski 0
1 4 najniższy 0

 

maksymalna ilość punktów możliwych do uzyskania – 50
najlepszy wynik – 50 pkt.
najsłabszy wynik – 26 pkt.

średni wynik szkoły – 38,29 pkt.
śrendni wynik gminy – 29,28 pkt.
 

Rok szkolny 2003/2004

Post Image

Sprawdzian po szkole podstawowej

 

stanin % populacji uczniów opis wyniku liczba osób
9 4 najwyższy 0
8 7 bardzo wysoki 4
7 12 wysoki 4
6 17 wyżej średni 2
5 20 średni 0
4 17 niżej średni 0
3 12 niski 0
2 7 bardzo niski 0
1 4 najniższy 0

 

Średni wynik szkoły to 33 punkty, co sytuuje szkołę w staninie najwyższym (od 33,15 do 36,59 pkt.). To oznacza że jesteśmy wśród 140 najlepszych szkół na terenie OKE ( województwo małopolskie, podkarpackie i lubelskie).

Egzamin gimnazjalny

Część humanistyczna

stanin % populacji uczniów opis wyniku liczba osób
9 4 najwyższy 1
8 7 bardzo wysoki 1
7 12 wysoki 2
6 17 wyżej średni 2
5 20 średni 2
4 17 niżej średni 1
3 12 niski 0
2 7 bardzo niski 0
1 4 najniższy 0

 

Część matematyczno-przyrodnicza

stanin % populacji uczniów opis wyniku liczba osób
9 4 najwyższy 3
8 7 bardzo wysoki 1
7 12 wysoki 1
6 17 wyżej średni 1
5 20 średni 3
4 17 niżej średni 0
3 12 niski 0
2 7 bardzo niski 0
1 4 najniższy 0

 

Średni wynik szkoły to 69,22 punkta, co sytuuje szkołę w staninie najwyższym (od 66,27 do 84,26 pkt.). To oznacza, że jesteśmy wśród 63 najlepszych gimnazjów na terenie OKE (województwo małopolskie, podkarpackie i lubelskie).

 

Rok szkolny 2004/2005

Post Image

Sprawdzian po szkole podstawowej

 

stanin % populacji uczniów opis wyniku liczba osób
9 4 najwyższy 2
8 7 bardzo wysoki 6
7 12 wysoki 3
6 17 wyżej średni 4
5 20 średni 1
4 17 niżej średni 0
3 12 niski 0
2 7 bardzo niski 0
1 4 najniższy 0

 

Średni wynik szkoły to 36,6 – stanin najwyższy.

Egzamin gimnazjalny

Część humanistyczna

stanin % populacji uczniów opis wyniku liczba osób
9 4 najwyższy 0
8 7 bardzo wysoki 4
7 12 wysoki 0
6 17 wyżej średni 3
5 20 średni 1
4 17 niżej średni 0
3 12 niski 0
2 7 bardzo niski 0
1 4 najniższy 0

 

Część matematyczno-przyrodnicza

stanin % populacji uczniów opis wyniku liczba osób
9 4 najwyższy 0
8 7 bardzo wysoki 4
7 12 wysoki 2
6 17 wyżej średni 1
5 20 średni 1
4 17 niżej średni 0
3 12 niski 0
2 7 bardzo niski 0
1 4 najniższy 0

 

Średni wynik szkoły to 76,75 punkta (na 100) – część humanistyczna – 40,88, część matematyczno-przyrodnicza – 35,88. Stanin najwyższy.

 

Rok szkolny 2005/2006

Post Image

Sprawdzian po szkole podstawowej

 

>

stanin nazwa liczba osób
39 – 40 puntków najwyższy 2
37 – 38 puntków bardzo wysoki 6
34 – 36 puntków wysoki 4
30 – 33 puntków wyżej średni 5
24 – 29 puntków średni 0
19 – 23 puntków niżej średni 0
14 – 18 puntków niski 0
10 – 13 puntków bardzo niski 0
0 – 9 puntków najniższy 0

 

Średni wynik szkoły to 35,8 punktów, co sytuuje szkołę w staninie najwyższym (od 31,13 do 37,65 punktów).

Egzamin gimnazjalny

Część humanistyczna

>

stanin nazwa liczba osób
45 – 50 puntków najwyższy 0
42 – 44 puntków bardzo wysoki 3
39 – 41 puntków wysoki 3
35 – 38 puntków wyżej średni 4
30 – 34 puntków średni 0
25 – 29 puntków niżej średni 0
20 – 24 puntków niski 0
15 – 19 puntków bardzo niski 0
0 – 14 puntków najniższy 0

 

Część matematyczno-przyrodnicza

>

stanin nazwa liczba osób
44 – 50 puntków najwyższy 3
39 – 43 puntków bardzo wysoki 1
33 – 38 puntków wysoki 5
27 – 32 puntków wyżej średni 1
21 – 26 puntków średni 0
16 – 20 puntków niżej średni 0
13 – 15 puntków niski 0
9 – 12 puntków bardzo niski 0
0 – 8 puntków najniższy 0

 

Średni wynik szkoły to 79,4 punkta (na 100), co sytuuje szkołę w najwyższym staninie (od 68,99 do 86,19).

 

Rok szkolny 2006/2007

Post Image

Sprawdzian po szkole podstawowej

 

stanin nazwa liczba osób
38 – 40 puntków najwyższy 4
36 – 37 puntków bardzo wysoki 0
34 – 35 puntków wysoki 3
31 – 33 puntków wyżej średni 0
26 – 30 puntków średni 3
21 – 25 puntków niżej średni 0
16 – 20 puntków niski 0
12 – 15 puntków bardzo niski 0
0 – 11 puntków najniższy 0

 

Średni wynik szkoły to 34,3 punkty, co sytuuje szkołę w staninie najwyższym (od 31.8 do 39,5 punktów). To oznacza, że jesteśmy wśród 140 najlepszych szkół na terenie OKE (województwo małopolskie, podkarpackie i lubelskie). Średni wynik w Krakowie wynosi 30,00.

Egzamin gimnazjalny

Część humanistyczna

stanin nazwa liczba osób
46 – 50 puntków najwyższy 1
43 – 45 puntków bardzo wysoki 8
40 – 42 puntków wysoki 4
36 – 39 puntków wyżej średni 3
30 – 35 puntków średni 3
24 – 29 puntków niżej średni 0
18 – 23 puntków niski 0
13 – 17 puntków bardzo niski 0
0 – 12 puntków najniższy 0

 

Część matematyczno-przyrodnicza

stanin nazwa liczba osób
46 – 50 puntków najwyższy 3
41 – 45 puntków bardzo wysoki 4
34 – 40 puntków wysoki 5
27 – 33 puntków wyżej średni 4
21 – 26 puntków średni 2
17 – 20 puntków niżej średni 0
14 – 16 puntków niski 1
11 – 13 puntków bardzo niski 0
0 – 10 puntków najniższy 0

 

Średni wynik szkoły to 76,8 punktów, co sytuuje szkołę w najwyższym staninie (od 70,15 do 90,09). To oznacza, że jesteśmy wśród 64 najlepszych gimnazjów na terenie OKE (województwo małopolskie, podkarpackie i lubelskie). Średni wynik dla szkół w Krakowie wynosi 66,72.

 

 

 

Rok szkolny 2007/2008

Post Image

Sprawdzian po szkole podstawowej

 

stanin nazwa liczba osób
37 – 40 puntków najwyższy 1
35 – 36 puntków bardzo wysoki 1
32 – 34 puntków wysoki 5
29 – 31 puntków wyżej średni 2
25 – 28 puntków średni 2
21 – 24 puntków niżej średni 0
16 – 20 puntków niski 0
12 – 15 puntków bardzo niski 0
0 – 11 puntków najniższy 0

 

Średni wynik szkoły to 32 punkty, co sytuuje szkołę w staninie najwyższym (od 31.0 do 38 punktów). To oznacza, że jesteśmy wśród 140 najlepszych szkół na terenie OKE (województwo małopolskie, podkarpackie i lubelskie). Średni wynik w Krakowie wynosi 29,47.

Egzamin gimnazjalny

Część humanistyczna

stanin nazwa liczba osób
46 – 50 puntków najwyższy 3
43 – 45 puntków bardzo wysoki 3
39 – 42 puntków wysoki 4
35 – 38 puntków wyżej średni 4
29 – 34 puntków średni 1
23 – 28 puntków niżej średni 0
18 – 22 puntków niski 0
13 – 17 puntków bardzo niski 0
0 – 12 puntków najniższy 0

 

Część matematyczno-przyrodnicza

stanin nazwa liczba osób
47 – 50 puntków najwyższy 3
43 – 46 puntków bardzo wysoki 5
37 – 42 puntków wysoki 4
30 – 36 puntków wyżej średni 3
23 – 29 puntków średni 0
18 – 22 puntków niżej średni 0
14 – 17 puntków niski 0
11 – 13 puntków bardzo niski 0
0 – 10 puntków najniższy 0

 

Średni wynik szkoły to 83,2 punkty, co sytuuje szkołę w najwyższym staninie (od 70,15 do 90,09). To oznacza, że jesteśmy wśród 64 najlepszych gimnazjów na terenie OKE (województwo małopolskie, podkarpackie i lubelskie). Średni wynik dla szkół w Krakowie wynosi 65,7.

 

 

 

Rok szkolny 2008/2009

Post Image

Sprawdzian po szkole podstawowej

 

stanin nazwa liczba osób
36 – 40 puntków najwyższy 5
33 – 35 puntków bardzo wysoki 3
29 – 32 puntków wysoki 6
25 – 28 puntków wyżej średni 2
21 – 24 puntków średni 0
17 – 20 puntków niżej średni 0
13 – 16 puntków niski 0
10 – 12 puntków bardzo niski 0
0 – 9 puntków najniższy 0

 

Średnia szkoły to 33 punkty na 40, co sytuuje szkołę w skali najwyższej (od 27,8 punktów). Średni wynik szkół krakowskich to 26,7 punktów.

Egzamin gimnazjalny

Część humanistyczna

stanin nazwa liczba osób
45 – 50 puntków najwyższy 3
42 – 44 puntków bardzo wysoki 6
39 – 41 puntków wysoki 5
36 – 38 puntków wyżej średni 1
31 – 35 puntków średni 2
26 – 30 puntków niżej średni 0
20 – 25 puntków niski 0
15 – 19 puntków bardzo niski 0
0 – 14 puntków najniższy 0

 

Część matematyczno-przyrodnicza

stanin nazwa liczba osób
46 – 50 puntków najwyższy 6
42 – 45 puntków bardzo wysoki 6
36 – 41 puntków wysoki 4
29 – 35 puntków wyżej średni 1
22 – 28 puntków średni 0
17 – 21 puntków niżej średni 0
13 – 16 puntków niski 0
10 – 12 puntków bardzo niski 0
0 – 9 puntków najniższy 0

 

Średnia szkoły z egzaminu humanistycznego i matematyczno-przyrodniczego to 84,9 przy średniej w gminie Kraków 65,3 punktów. Z części humanistycznej nasz średni wynik to 41,7 (średnia gminy 34,8; stanin 9 od 39,3 do 45,3), z części matematyczno-przyrodniczej 43,3 (przy średniej gminy 30,5; stanin 9 od 37,2 do 46,5), a z części językowej – j.angielski to 47,4 (średnia 35,8). Taki wynik plasuje nas wśród 20 (3,5%) najlepszych szkół w Małopolsce.

 

 

 

Rok szkolny 2009/2010

Post Image

Sprawdzian po szkole podstawowej

 

stanin nazwa liczba osób
38 – 40 puntków najwyższy 2
35 – 37 puntków bardzo wysoki 2
32 – 34 puntków wysoki 5
28 – 31 puntków wyżej średni 4
23 – 27 puntków średni 1
18 – 22 puntków niżej średni 0
14 – 17 puntków niski 0
10 – 13 puntków bardzo niski 0
0 – 9 puntków najniższy 0

 

Średnia szkoły to 32,57 punktu na 40, co sytuuje szkołę w skali najwyższej (od 30,00-37,7 punktów). To oznacza, że jesteśmy wśród 140 najlepszych szkół na terenie OKE ( województwo małopolskie, podkarpackie i lubelskie). Średni wynik szkół krakowskich to 29,21.

Egzamin gimnazjalny

Część humanistyczna

stanin nazwa liczba osób
44 – 50 puntków najwyższy 3
41 – 43 puntków bardzo wysoki 1
38 – 40 puntków wysoki 3
34 – 37 puntków wyżej średni 1
30 – 33 puntków średni 3
25 – 29 puntków niżej średni 0
20 – 24 puntków niski 0
14 – 19 puntków bardzo niski 0
0 – 13 puntków najniższy 0

 

Część matematyczno-przyrodnicza

stanin nazwa liczba osób
43 – 50 puntków najwyższy 3
38 – 42 puntków bardzo wysoki 0
32 – 37 puntków wysoki 5
26 – 31 puntków wyżej średni 2
21 – 25 puntków średni 1
17 – 20 puntków niżej średni 0
13 – 16 puntków niski 0
10 – 12 puntków bardzo niski 0
0 – 9 puntków najniższy 0

 

Część językowa – język angielski

ilość punktów liczba osób
50 2
49 1
48 2
47 4
41 1
39 1

 

Jeden uczeń został zwolniony z całości egzaminu przez dyrektora OKE  w Krakowie.

Średnie wyniki szkoły za część humanistyczną (39,7 punkty), matematyczno-przyrodniczą (35,4 punkty) oraz część językową (46,6 punkty) sytuują szkołę w najwyższych staninach. To oznacza, że jesteśmy wśród 64 najlepszych gimnazjów na terenie OKE (województwo małopolskie, podkarpackie i lubelskie). Średni wynik dla szkół w Krakowie wynosi za część humanistyczną – 33,9 punktów, matematyczno-przyrodniczą – 28,0 punktów oraz językową – 34,7 punktów.

 

 

Rok szkolny 2010/2011

Post Image

Sprawdzian po szkole podstawowej

 

stanin nazwa liczba osób
38 – 40 puntków najwyższy 1
35 – 37 puntków bardzo wysoki 8
32 – 34 puntków wysoki 4
28 – 31 puntków wyżej średni 4
23 – 27 puntków średni 0
18 – 22 puntków niżej średni 0
14 – 17 puntków niski 0
10 – 13 puntków bardzo niski 0
0 – 9 puntków najniższy 0

 

Średni wynik szkoły to 33,8 punktów, co sytuuje szkołę w staninie najwyższym (od 30,00 do 37,7 punktów). To oznacza, że jesteśmy wśród 4,9% najlepszych szkół na terenie OKE Kraków. Średni wynik w Krakowie wynosi 28,6 punktów.

Egzamin gimnazjalny

Część humanistyczna

stanin nazwa liczba osób
42 – 50 puntków najwyższy 1
38 – 41 puntków bardzo wysoki 2
33 – 37 puntków wysoki 4
28 – 32 puntków wyżej średni 1
23 – 27 puntków średni 1
18 – 22 puntków niżej średni 0
14 – 17 puntków niski 0
10 – 13 puntków bardzo niski 0
0 – 9 puntków najniższy 0

 

Część matematyczno-przyrodnicza

stanin nazwa liczba osób
36 – 40 puntków najwyższy 4
33 – 35 puntków bardzo wysoki 6
30 – 32 puntków wysoki 2
26 – 29 puntków wyżej średni 5
21 – 25 puntków średni 0
17 – 20 puntków niżej średni 0
13 – 16 puntków niski 1
10 – 12 puntków bardzo niski 0
0 – 9 puntków najniższy 0

 

Część językowa – język angielski

ilość punktów liczba osób
50 3
49 1
47 1
45 1
43 1
40 1
37 1

 

Średnie wyniki szkoły za część humanistyczną (35,2 punkty), matematyczno-przyrodniczą (32,6 punkty) oraz część językową (45,7 punkty) sytuują szkołę najwyższych staninach. Średni wynik dla szkół w Krakowie wynosi za część humanistyczną – 26,14 punktów, matematyczno-przyrodniczą – 23,95  punktów oraz językową – 28,07  punktów.

 

 

Rok szkolny 2011/2012

Post Image

Sprawdzian po szkole podstawowej

 

stanin nazwa liczba osób
36 – 40 puntków najwyższy 4
33 – 35 puntków bardzo wysoki 6
30 – 32 puntków wysoki 2
26 – 29 puntków wyżej średni 5
21 – 25 puntków średni 0
17 – 20 puntków niżej średni 0
13 – 16 puntków niski 1
10 – 12 puntków bardzo niski 0
0 – 9 puntków najniższy 0

 

Średni wynik szkoły to 31,2 punktów, co sytuuje szkołę w staninie najwyższym (od 28,1 do 36,2 punktów). To oznacza, że jesteśmy wśród 140 najlepszych szkół na terenie OKE (województwo małopolskie, podkarpackie i lubelskie). Średni wynik w Krakowie wynosi 26,7 punktów.

Egzamin gimnazjalny

Język polski

stanin % uzyskanych punktów nazwa liczba osób
9 93 -100% najwyższy 5
8 87 – 92% bardzo wysoki 6
7 80 – 86% wysoki 3
6 72 – 79% wyżej średni 1
5 61 – 71% średni 1
4 50 – 60% niżej średni 0
3 37 – 49% niski 0
2 26 – 36% bardzo niski 0
1 0 – 25% najniższy 0
Historia i WOS

stanin % uzyskanych punktów nazwa liczba osób
9 92 -100% najwyższy 1
8 84 – 91% bardzo wysoki 10
7 76 – 83% wysoki 4
6 66 – 75% wyżej średni 1
5 55 – 65% średni 0
4 44 – 54% niżej średni 0
3 35 – 43% niski 0
2 27 – 34% bardzo niski 0
1 0 – 26% najniższy 0

Matematyka

stanin % uzyskanych punktów nazwa liczba osób
9 93 -100% najwyższy 9
8 83 – 92% bardzo wysoki 2
7 66 – 82% wysoki 2
6 49 – 65% wyżej średni 2
5 35 – 48% średni 1
4 26 – 34% niżej średni 0
3 20 – 25% niski 0
2 14 – 19% bardzo niski 0
1 0 – 13% najniższy 0
Przyroda

stanin % uzyskanych punktów nazwa liczba osób
9 80 -100% najwyższy 11
8 70 – 79% bardzo wysoki 2
7 62 – 69% wysoki 1
6 52 – 61% wyżej średni 1
5 44 – 51% średni 0
4 37 – 43% niżej średni 1
3 29 – 36% niski 0
2 21 – 28% bardzo niski 0
1 0 – 20% najniższy 0

Język angielski- poziom podstawowy

stanin % uzyskanych punktów nazwa liczba osób
9 98 -100% najwyższy 10
8 93 – 97% bardzo wysoki 2
7 85 – 92% wysoki 2
6 71 – 84% wyżej średni 0
5 54 – 70% średni 1
4 40 – 53% niżej średni 0
3 31 – 39% niski 0
2 24 – 30% bardzo niski 0
1 0 – 23% najniższy 0
Język angielski- poziom rozszerzony

stanin % uzyskanych punktów nazwa liczba osób
9 94 -100% najwyższy 7
8 86 – 93% bardzo wysoki 5
7 74 – 85% wysoki 1
6 53 – 73% wyżej średni 2
5 30 – 52% średni 0
4 17 – 29% niżej średni 0
3 11 – 16% niski 0
2 7 – 10% bardzo niski 0
1 0 – 6% najniższy 0

Język niemiecki- poziom podstawowy

stanin % uzyskanych punktów nazwa liczba osób
9 96 -100% najwyższy 1
8 87 – 95% bardzo wysoki 0
7 74 – 86% wysoki 0
6 60 – 73% wyżej średni 0
5 47 – 59% średni 0
4 39 – 46% niżej średni 0
3 32 – 38% niski 0
2 25 – 31% bardzo niski 0
1 0 – 24% najniższy 0
Język niemiecki- poziom rozszerzony

stanin % uzyskanych punktów nazwa liczba osób
9 86 -100% najwyższy 1
8 66 – 85% bardzo wysoki 0
7 46 – 65% wysoki 0
6 30 – 45% wyżej średni 0
5 20 – 29% średni 0
4 15 – 19% niżej średni 0
3 10 – 14% niski 0
2 7 – 9% bardzo niski 0
1 0 – 6% najniższy 0

Średnie wyniki szkoły:

  • część humanistyczna: język polski- 88% punktów możliwych do uzyskania (73% w Krakowie), historia i WOS- 85% (68% w Krakowie);
  • część matematyczno-przyrodnicza: matematyka- 84% (57% w Krakowie), przedmioty przyrodnicze- 82% (56% w Krakowie);
  • część językowa: język angielski na poziomie podstawowym- 95% (73% w Krakowie), na poziomie rozszerzonym- 89% (56% w Krakowie);
  • część językowa: język niemiecki na poziomie podstawowym- 100% (73% w Krakowie), na poziomie rozszerzonym- 93% (64% w Krakowie);

sytuują szkołę w najwyższym staninie. To oznacza, że jesteśmy wśród 4% najlepszych gimnazjów na terenie OKE (województwo małopolskie, podkarpackie i lubelskie).

W celu lepszego porównania, wyniki centylowe uczniów zostały pogrupowane według staninów.

Cieszymy się ze wszystkich osiągnięć naszych uczniów, również tych, które nie są aż tak spektakularne, ale polegają na przezwyciężaniu własnych słabości i na osiąganiu stałego postępu w pracy nad sobą.