Przedmiot Kryteria oceniania Program nauczania
język polski klasa 1g klasa 2g klasa 3g klasy 1-3g
język angielski klasy 1-3g klasy 1-3g
język niemiecki klasy 1-3g klasy 1-3g
język hiszpański klasa 1g klasa 1g
język norweski klasa 2g klasa 2g
geografia klasy 1-3g klasy 1-3g
matematyka klasa 2g klasa 1g i 3g klasa 1g i 2g klasa 3g klasa 3g

klasa 3g
fizyka klasy 1-3g
klasy 1-3g
klasy 1-3g
muzyka klasa 1g klasa 1g
chemia klasa 1g klasa 2g klasa 3g
klasy 1-3g
klasy 1-3g
religia klasy 1-3g klasy 1-3g
etyka klasa 1g klasa 1g
informatyka klasy 1-2g klasy 1-2g
biologia klasa 1g klasa 2g klasa 3g
klasy 1-3g
klasy 1-3g
klasy 1-3g
historia klasy 1-3g klasy 1-3g
wiedza o społeczeństwie klasy 1-2g klasy 1-2g
wychowanie fizyczne klasy 1-3g klasy 1-3g
zajęcia artystyczne:

  • warsztaty plastyczne
  • nauka gry na gitarze
  • edukacja teatralna
 

klasa 2g
klasa 2g
klasa 2g

 

klasa 2g
klasa 2g
klasa 2g

zajęcia techniczne:

  • zajęcia elektryczno-elektroniczne
  • zajęcia fotograficzno-informatyczne
  • papieroplastyka
 

klasa 3g
klasa 3g
klasa 3g

 

klasa 3g
klasa 3g
klasa 3g

plastyka klasa 1g klasa 1g
edukacja dla bezpieczeństwa klasa 3g klasa 3g klasa 3g

wychowanie do życia w rodzinie Nie dotyczy klasy 1-3g