Klasy IV-VI Szkoły Podstawowej

Przedmiot Kryteria oceniania Program nauczania
język polski klasa 4 klasa 5 klasa 6 klasy 4-6
język angielski klasy 4-6 klasy 4-6
muzyka klasy 4-6 klasy 4-6
matematyka klasy 4-6 klasy 4-6
przyroda klasy 4-6 klasy 4-6
religia klasy 4-6 klasy 4-6
etyka klasa 5 klasa 5
historia klasa 4 klasy 5-6 klasy 4-6
zajęcia techniczne klasy 4-6 klasy 4-6
plastyka klasy 4-6 klasy 4-6
zajęcia komputerowe klasy 4-6 klasy 4-6
wychowanie fizyczne klasy 4-6 klasy 4-6
wychowanie do życia w rodzinie Nie dotyczy klasy 5-6