Klasy IV-VII Szkoły Podstawowej

Przedmiot Kryteria oceniania Program nauczania
język polski klasa 4 klasa 5 klasa 6 klasa 7 klasa 4 i 7klasa 5 i 6
język angielski klasy 4-7 klasa 4 i 7klasa 5 i 6
język niemiecki klasy 6-7 klasa 6klasa 7
język hiszpański klasa 6-7 klasa 6-aneksklasa 6 i 7
muzyka klasy 4-7 klasa 4 i 7klasa 5 i 6
matematyka klasy 4-6klasa 7 klasa 4 i 7klasa 5 i 6
przyroda klasy 4-6 klasa 4klasy 5-6
religia klasy 4-7 klasa 4 i 7klasa 5 i 6
etyka klasy 6-7 klasy 6-7
historia klasa 4klasa 5klasa 5 wymaganiaklasY 6-7 klasa 4klasa 5 i 6klasa 7
technika / zajęcia techniczne klasy 4-6 klasa 4klasy 5-6
plastyka klasy 4-7 klasy 4 i 7klasy 5 i 6
informatyka / zajęcia komputerowe klasa 4klasy 5 i 6klasa 7 klasa 4klasy 5 i 6klasa 7
wychowanie fizyczne klasa 4klasy 5 i 6klasa 7 klasy 4 i 7klasy 5 i 6
geografia klasa 7 klasa 7
fizyka klasa 7 klasa 7
chemia klasa 7 klasa 7
biologia klasa 7 klasa 7
wychowanie do życia w rodzinie nie dotyczy klasa 4klasy 5 i 6klasa 7