W dniu 01.06.2018 (piątek po Bożym Ciele) w szkole nie ma zajęć lekcyjnych ani opiekuńczych (brak zgłoszeń do świetlicy).