GOKARTY
Termin: 7.04.2018 (sobota)
Miejsce: WRT- karting  – ul. Nowolipki 3 (wjazd od ul. Makuszyńskiego) – 31-752 Kraków
Zbiórka: godzina 7.45 Prosimy o punktualność!!!
Zakończenie: godzina 10:00

Zabieramy ze sobą kominiarkę albo bufa na głowę pod kask.