dona-loader
Zakończenie roku szkolnego

Klasy I-V:
9:00 msza święta w kościele oo. Redemptorystów przy ul. Zamojskiego
10:00 – 10:20 przedstawienie w szkole na II piętrze
10:30 – uroczyste rozdanie świadectw uczniom klasy I SP
10:45 – 11:15 rozdanie świadectw pozostałym uczniom w salach z wychowawcami

Klasa VI:
9:00 msza święta w kościele oo. Redemptorystów przy ul. Zamojskiego
10:00 – 10:20 przedstawienie w szkole na II piętrze
10:30 – 12:00 przejście do kinokawiarni ‘Kika’, na rozdanie świadectw oraz pożegnanie klasy VIII

Klasy VII-VIII i 3g
9:00 msza święta w kościele oo. Redemptorystów przy ul. Zamojskiego
10:00 – 12:00 przejście do kinokawiarni ‘Kika’, na rozdanie świadectw oraz pożegnanie klas VIII i 3g.

 

Świetlica poranna i popołudniowa bez zmian.