dona-loader

Egzamin gimnazjalny

Język polski

stanin % uzyskanych punktów nazwa liczba osób
9 90 -100% najwyższy 5
8 83 – 89% bardzo wysoki 3
7 76 – 82% wysoki 4
6 69 – 75% wyżej średni 3
5 58 – 68% średni 1
4 48 – 57% niżej średni 0
3 37 – 47% niski 0
2 26 – 36% bardzo niski 0
1 0 – 25% najniższy 0

Historia i WOS

stanin % uzyskanych punktów nazwa liczba osób
9 91 – 100% najwyższy 7
8 82 – 90% bardzo wysoki 5
7 73- 81% wysoki 2
6 62 – 72% wyżej średni 2
5 51 – 61% średni 0
4 43 – 50% niżej średni 0
3 35 – 42% niski 0
2 26 – 34% bardzo niski 0
1 0 – 25% najniższy 0

Matematyka

stanin % uzyskanych punktów nazwa liczba osób
9 88 – 100% najwyższy 4
8 76 – 87% bardzo wysoki 5
7 61 – 75% wysoki 4
6 44 – 60% wyżej średni 2
5 30 – 43% średni 1
4 21 – 29% niżej średni 0
3 15 – 20% niski 0
2 9- 14% bardzo niski 0
1 0 – 8% najniższy 0

Przyroda

stanin % uzyskanych punktów nazwa liczba osób
9 84 – 100% najwyższy 6
8 72 – 83% bardzo wysoki 5
7 62 – 71% wysoki 4
6 51 – 61% wyżej średni 1
5 41 – 50% średni 0
4 33 – 40% niżej średni 0
3 26 – 32% niski 0
2 20 – 25% bardzo niski 0
1 0 – 19% najniższy 0

Język angielski- poziom podstawowy

stanin % uzyskanych punktów nazwa liczba osób
9 100% najwyższy 11
8 98 – 99% bardzo wysoki 1
7 94 – 97% wysoki 4
6 83 – 93% wyżej średni 0
5 58 – 82% średni 1
4 41 – 57% niżej średni 0
3 31 – 40% niski 0
2 24- 30% bardzo niski 0
1 0 – 23% najniższy 0

Język angielski- poziom rozszerzony

stanin % uzyskanych punktów nazwa liczba osób
9 100% najwyższy 5
8 94 – 99% bardzo wysoki 7
7 84 – 93% wysoki 4
6 65 – 83% wyżej średni 0
5 36 – 64% średni 0
4 19 – 35% niżej średni 0
3 13 – 18% niski 0
2 7 – 12% bardzo niski 0
1 0 – 6% najniższy 0
Średnie wyniki gimnazjum:
 • część humanistyczna: język polski- 83,5% punktów możliwych do uzyskania (72,2% w Krakowie),  historia i WOS- 87,7% (68,6% w Krakowie);
 • część matematyczno-przyrodnicza: matematyka-74,7% (56,5% w Krakowie), przedmioty przyrodnicze- 78,6% (59,8% w Krakowie);
 • część językowa: język angielski na poziomie podstawowym- 98,6%  (81,8% w Krakowie), na poziomie rozszerzonym- 95,9% (69,2% w Krakowie).

Sytuują one  szkołę w najwyższym staninie 9 w każdej części egzaminu. To oznacza, że jesteśmy wśród 4% najlepszych gimnazjów w Polsce. W celu lepszego porównania, wyniki centylowe uczniów zostały pogrupowane według staninów.

Niektórzy uczniowie uzyskali świetne indywidualne wyniki we wszystkich częściach egzaminu. Poniżej podajemy osoby, których średni wynik wynosi co najmniej 90%:

 • Karolina Mazan – 96,83%,
 • Franciszek Urbański – 96,83%,
 • Bartosz Procyk – 95,17%,
 • Katarzyna Łukasiewicz – 90%.

Egzamin ósmoklasisty

Język polski

stanin % uzyskanych punktów nazwa liczba osób
9 92 -100% najwyższy 1
8 86 – 91% bardzo wysoki 0
7 78 – 85% wysoki 1
6 72 – 77% wyżej średni 4
5 60 – 71% średni 4
4 48 – 59% niżej średni 0
3 34 – 47% niski 1
2 20 – 33% bardzo niski 0
1 0 – 19% najniższy 0

Matematyka

stanin % uzyskanych punktów nazwa liczba osób
9 93 – 100% najwyższy 1
8 83 – 92% bardzo wysoki 1
7 67- 82% wysoki 4
6 50 – 66% wyżej średni 2
5 33 – 49% średni 3
4 23 – 32% niżej średni 0
3 13 – 22% niski 0
2 10 – 12% bardzo niski 0
1 0 – 9% najniższy 0

Język angielski

stanin % uzyskanych punktów nazwa liczba osób
9 98 – 100% najwyższy 5
8 95 – 97% bardzo wysoki 4
7 88 – 94% wysoki 2
6 73 – 87% wyżej średni 0
5 47 – 72% średni 0
4 30 – 46% niżej średni 0
3 20 – 29% niski 0
2 15- 19% bardzo niski 0
1 0 – 14% najniższy 0
Średnie wyniki szkoły:
 • język polski – 72,12% punktów możliwych do uzyskania (72% w Krakowie),
 • matematyka – 82,4% (60,0% w Krakowie),
 • język angielski – 96,8% (76,0% w Krakowie)

Sytuują one szkołę w części języka angielskiego w najwyższym staninie 9,  z zakresu matematyki w bardzo wysokim staninie 8 oraz w części języka polskiego w wysokim staninie 7.To oznacza, że jesteśmy wśród 4% najlepszych gimnazjów w Polsce (język angielski), wśród 11% gimnazjów w Polsce (matematyka) oraz wśród 23% najlepszych gimnazjów w Polsce (język polski).

W celu lepszego porównania, wyniki centylowe uczniów zostały pogrupowane według staninów.

Egzamin gimnazjalny

Język polski

stanin % uzyskanych punktów nazwa liczba osób
9 92 -100% najwyższy 5
8 85 – 91% bardzo wysoki 5
7 79 – 84% wysoki 5
6 73 – 78% wyżej średni 1
5 64 – 72% średni 0
4 51 – 63% niżej średni 1
3 39 – 50% niski 0
2 26 – 38% bardzo niski 0
1 0 – 25% najniższy 0

Historia i WOS

stanin % uzyskanych punktów nazwa liczba osób
9 92 – 100% najwyższy 3
8 82 – 91% bardzo wysoki 8
7 73- 81% wysoki 5
6 64 – 72% wyżej średni 0
5 51 – 63% średni 1
4 42 – 50% niżej średni 0
3 32 – 41% niski 0
2 26 – 31% bardzo niski 0
1 0 – 25% najniższy 0

Matematyka

stanin % uzyskanych punktów nazwa liczba osób
9 87 -100% najwyższy 7
8 80 -86% bardzo wysoki 3
7 67 – 79% wysoki 5
6 56 – 66% wyżej średni 1
5 42 – 55% średni 1
4 29 – 41% niżej średni 0
3 22 – 28% niski 0
2 15- 21% bardzo niski 0
1 0 – 14% najniższy 0

Przyroda

stanin % uzyskanych punktów nazwa liczba osób
9 87 – 100% najwyższy 6
8 80 – 86% bardzo wysoki 4
7 69- 79% wysoki 5
6 58 – 68% wyżej średni 1
5 47 – 57% średni 1
4 37 – 46% niżej średni 0
3 30 – 36% niski 0
2 22 – 29% bardzo niski 0
1 0 – 21% najniższy 0

Język angielski – poziom podstawowy

stanin % uzyskanych punktów nazwa liczba osób
9 99-100% najwyższy 15
8 96-98% bardzo wysoki 1
7 94- 95% wysoki 0
6 81 – 93% wyżej średni 1
5 56 – 80% średni 0
4 39- 55% niżej średni 0
3 31 – 38% niski 0
2 24-30% bardzo niski 0
1 0 – 23% najniższy 0

Język angielski – poziom rozszerzony

stanin % uzyskanych punktów nazwa liczba osób
9 96- 100% najwyższy 6
8 91 – 95% bardzo wysoki 6
7 81- 90% wysoki 4
6 61- 80% wyżej średni 0
5 36 – 60% średni 1
4 21- 35% niżej średni 0
3 14 – 20% niski 0
2 9 – 13% bardzo niski 0
1 0 – 8% najniższy 0

Średnie wyniki szkoły:

 • część humanistyczna: język polski – 86,4% punktów możliwych do uzyskania (75,0% w Krakowie),  historia i WOS – 85,8% (68,2% w Krakowie)
 • część matematyczno-przyrodnicza: matematyka – 82,4% (63,0% w Krakowie), przedmioty przyrodnicze – 82,8% (65,3% w Krakowie);
 • część językowa: język angielski na poziomie podstawowym – 99,3%  (81,1% w Krakowie), na poziomie rozszerzonym – 91,2% (66,0% w Krakowie)

sytuują szkołę w najwyższym staninie 9 w każdej części egzaminu. To oznacza, że jesteśmy wśród 4% najlepszych gimnazjów w Polsce.  W celu lepszego porównania, wyniki centylowe uczniów zostały pogrupowane według staninów.

Niektórzy uczniowie uzyskali świetne indywidualne wyniki we wszystkich częściach egzaminu. Poniżej podajemy osoby, których średni wynik wynosi powyżej 90%:

 • Karolina Garlicka – 97,5%;
 • Konrad Kubczyk- 95,5%;
 • Maja Brankin – 94,2%;
 • Marianna Krzepkowska – 92,2%;
 • Jacek Gołębiowski – 92,0%;
 • Łucja Chmura – 91,0%;
 • Szymon Macnar – 90,8%;
 • Dawid Kruczek – 90,7%;
 • Łukasz Malec – 90,5%.

Egzamin gimnazjalny

Język polski

stanin % uzyskanych punktów nazwa liczba osób
9 97 -100% najwyższy 0
8 91 – 94% bardzo wysoki 1
7 84 – 88% wysoki 4
6 78 – 81% wyżej średni 3
5 69 – 75% średni 3
4 56 – 66% niżej średni 0
3 44 – 53% niski 0
2 28 – 41% bardzo niski 0
1 0 – 25% najniższy 0

Historia i WOS

stanin % uzyskanych punktów nazwa liczba osób
9 94 – 100% najwyższy 2
8 84 – 91% bardzo wysoki 4
7 78- 81% wysoki 3
6 66 – 75% wyżej średni 2
5 53 – 63% średni 0
4 44 – 50% niżej średni 0
3 34 – 41% niski 0
2 25 – 31% bardzo niski 0
1 0 – 22% najniższy 0

Matematyka

stanin % uzyskanych punktów nazwa liczba osób
9 93 -100% najwyższy 5
8 83 – 90% bardzo wysoki 1
7 69 – 79% wysoki 1
6 52 – 66% wyżej średni 3
5 34 – 48% średni 1
4 28 – 31% niżej średni 0
3 21 – 24% niski 0
2 14 – 17% bardzo niski 0
1 0 – 10% najniższy 0

Przyroda

stanin % uzyskanych punktów nazwa liczba osób
9 86 – 100% najwyższy 4
8 79 – 82% bardzo wysoki 1
7 68- 75% wysoki 4
6 57 – 64% wyżej średni 2
5 46 – 54% średni 0
4 39 – 43% niżej średni 0
3 32 – 36% niski 0
2 25 – 29% bardzo niski 0
1 0 – 21% najniższy 0

Język angielski – poziom podstawowy

stanin % uzyskanych punktów nazwa liczba osób
9 100% najwyższy 5
8 bardzo wysoki
7 95- 98% wysoki 4
6 83 – 93% wyżej średni 1
5 58 – 80% średni 0
4 40 – 55% niżej średni 1
3 28 – 38% niski 0
2 25% bardzo niski 0
1 1 – 23% najniższy 0

Język angielski – poziom rozszerzony

stanin % uzyskanych punktów nazwa liczba osób
9 98- 100% najwyższy 2
8 93 – 95% bardzo wysoki 2
7 80- 90% wysoki 4
6 58 – 78% wyżej średni 2
5 33 – 55% średni 1
4 20- 30% niżej średni 0
3 13 – 18% niski 0
2 8 – 10% bardzo niski 0
1 0 – 5% najniższy 0

Średnie wyniki szkoły:

 • część humanistyczna: język polski – 80,7% punktów możliwych do uzyskania (77,3% w Krakowie), historia i WOS – 83,8% (68,9% w Krakowie)
 • część matematyczno-przyrodnicza: matematyka – 77,4% (60,2% w Krakowie), przedmioty przyrodnicze – 76,6% (61,5% w Krakowie);
 • część językowa: język angielski na poziomie podstawowym – 92,3% (79,7% w Krakowie), na poziomie rozszerzonym – 83,8% (63,1% w Krakowie)


sytuują szkołę w najwyższym staninie 9 w części historia i WOS, matematycznej, przyrodniczej i języka angielskiego na poziomie rozszerzonym. To oznacza, że jesteśmy wśród 4% najlepszych gimnazjów w Polsce, a w części języka polskiego i angielskiego na poziomie podstawowym w staninie wysokim 8, co oznacza, że jesteśmy wśród 11% najlepszych gimnazjów w Polsce. W celu lepszego porównania, wyniki centylowe uczniów zostały pogrupowane według Staninów.

Niektórzy uczniowie uzyskali świetne indywidualne wyniki we wszystkich częściach egzaminu. Poniżej podajemy osoby, których średni wynik wynosi powyżej 90%:

 • Tomasz Mazur – 97%;
 • Błażej Szargut – 93%;
 • Jan Gąsior – 91,8%.

Sprawdzian po szkole podstawowej

część I język polski i matematyka 

stanin % uzyskanych punktów nazwa liczba osób
9 95 -100% najwyższy 4
8 90 – 93% bardzo wysoki 8
7 83 – 88% wysoki 4
6 73 – 80% wyżej średni 3
5 60 – 70% średni 0
4 48 – 58% niżej średni 0
3 38 – 45% niski 0
2 28 – 35% bardzo niski 0
1 0 – 25% najniższy 0

 

część II język angielski 

stanin % uzyskanych punktów nazwa liczba osób
9 100% najwyższy 11
8 98% bardzo wysoki 4
7 93 – 95% wysoki 3
6 83 – 90% wyżej średni 1
5 68 – 80% średni 0
4 53 – 65% niżej średni 0
3 40 – 50% niski 0
2 30 – 38% bardzo niski 0
1 0 – 28% najniższy 0

 

 

 

 
Średnie wyniki szkoły:

część I
– 89% w tym:
• język polski- 90,5% punktów możliwych do uzyskania (79,2% w Krakowie);
• matematyka- 87,4% (68,2% w Krakowie);

część II– język angielski – 97,9% (83,7% w Krakowie);

sytuują szkołę w najwyższym staninie (w każdej z dwóch części). To oznacza, że jesteśmy wśród 4% najlepszych szkół podstawowych w Polsce.

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna opublikowała wyniki szkół w zaokrągleniu do liczb całkowitych. W obu częściach sprawdzianu nasza szkoła osiągnęła wśród szkół krakowskich drugi wynik.

Wynik 91% z języka polskiego jest najwyższym wynikiem, który uzyskały 3 krakowskie szkoły.
Wynik 87% z matematyki jest trzecim wynikiem, który osiągnęły dwie szkoły. Dwie szkoły uzyskały wynik 89%, jedna 88%.
Wynik 98% z języka angielskiego jest drugim wynikiem, który uzyskały 3 szkoły. Dwie szkoły osiągnęły 99%.

 

Egzamin gimnazjalny

Język polski 

% uzyskanych punktów nazwa stanina liczba osób
94 -100% najwyższy 6
91% bardzo wysoki 3
88% wysoki 2
78 – 84% wyżej średni 3
66 – 75% średni 1
53 – 63% niżej średni 1
41 – 50% niski 0
25 – 38% bardzo niski 0
0 – 22% najniższy 0
Historia i WOS 

% uzyskanych punktów nazwa stanina liczba osób
88 – 100% najwyższy 7
81 – 84% bardzo wysoki 2
72 – 78% wysoki 3
63 – 69% wyżej średni 2
50 – 59% średni 2
44 – 47% niżej średni 0
34 – 41% niski 0
28 – 31% bardzo niski 0
0 – 25% najniższy 0

 

 

Matematyka 

% uzyskanych punktów nazwa stanina liczba osób
93 -100% najwyższy 5
86 – 89% bardzo wysoki 4
71 – 82% wysoki 0
54 – 68% wyżej średni 3
39 – 50% średni 4
29 – 36% niżej średni 0
21 – 25% niski 0
14 – 18% bardzo niski 0
0 – 11% najniższy 0
Przyroda 

% uzyskanych punktów nazwa stanina liczba osób
86 -100% najwyższy 6
75 – 82% bardzo wysoki 4
64 – 71% wysoki 2
54 – 61% wyżej średni 2
46 – 50% średni 1
39 – 43% niżej średni 1
32 – 36% niski 0
25 – 29% bardzo niski 0
0 – 21% najniższy 0

 

 

Język angielski- poziom podstawowy 

% uzyskanych punktów nazwa stanina liczba osób
98 -100% najwyższy 5
95% bardzo wysoki 4
90 – 93% wysoki 4
78 – 88% wyżej średni 2
53 – 75% średni 1
38 – 50% niżej średni 0
30 – 35% niski 0
25 – 28% bardzo niski 0
0 – 23% najniższy 0
Język angielski- poziom rozszerzony 

% uzyskanych punktów nazwa stanina liczba osób
95 -100% najwyższy 3
90 – 93% bardzo wysoki 2
75 – 88% wysoki 9
50 – 73% wyżej średni 1
28 – 48% średni 1
18 – 25% niżej średni 0
13 – 15% niski 0
8 – 10% bardzo niski 0
0 – 5% najniższy 0

 

 

Średnie wyniki szkoły:

 • część humanistyczna: język polski- 86,5% punktów możliwych do uzyskania (77,2% w Krakowie), historia i WOS- 79,5% (65,3% w Krakowie);
 • część matematyczno-przyrodnicza: matematyka-74,1% (61,4% w Krakowie), przedmioty przyrodnicze- 76,8% (60,7% w Krakowie);
 • część językowa:
  – język angielski na poziomie podstawowym- 92,7% (77% w Krakowie), na poziomie rozszerzonym- 82,5% (59,9% w Krakowie);

sytuują szkołę w najwyższym staninie (w każdej z sześciu części). To oznacza, że jesteśmy wśród 4% najlepszych gimnazjów w Polsce.
W celu lepszego porównania, wyniki centylowe uczniów zostały pogrupowane według staninów.

Sprawdzian po szkole podstawowej

część I język polski i matematyka   

stanin % uzyskanych punktów nazwa liczba osób
9 98 -100% najwyższy 1
8 93 – 95% bardzo wysoki 7
7 85 – 90% wysoki 2
6 76 – 83% wyżej średni 1
5 63 – 73% średni 1
4 51 – 61% niżej średni 0
3 41 – 49% niski 0
2 32 – 39% bardzo niski 0
1 0 – 29% najniższy 0
część II język angielski   

stanin % uzyskanych punktów nazwa liczba osób
9, 8 100 – 100% najwyższy
i bardzo wysoki
6
7 98% wysoki 3
6 90 – 95% wyżej średni 3
5 78 – 88% średni 0
4 63 – 75% niżej średni 0
3 50 – 60% niski 0
2 38 – 48% bardzo niski 0
1 0 – 35% najniższy 0

 

Sprawdzian – część pierwsza Języki obce
  Język polski Matematyka średnia Język angielski
Punkty % pkt Punkty % pkt Punkty % pkt Punkty % pkt
Klasa A 18,5 88,1 18,5 92,5     39,1 97,8
Szkoła 18,5 88,1 18,5 92,5 37,0 90,2 39,1 97,8
Gmina 16,8 80,1 14,5 72,7 31,3 76,3 34,9 87,3
Powiat 16,8 80,1 14,5 72,7     34,9 87,3
Województwo 15,6 74,4 12,9 64,3 28,5 69,5 31,7 79,3

Średnie wyniki szkoły:

 • część I – 90,2% w tym język polski- 88,1% punktów możliwych do uzyskania (80,1% w Krakowie), matematyka- 92,5% (72,5% w Krakowie);
 • część II- język angielski- 97,8% (87,3% w Krakowie); sytuują szkołę w najwyższym staninie (w każdej z dwóch części). To oznacza, że jesteśmy wśród 4% najlepszych szkół podstawowych w Polsce.

Egzamin gimnazjalny

Język polski  

stanin % uzyskanych punktów nazwa liczba osób
9 91 -100% najwyższy 0
8 84 – 88% bardzo wysoki 3
7 78 – 81% wysoki 2
6 69 – 75% wyżej średni 4
5 59 – 66% średni 5
4 50 – 56% niżej średni 0
3 41 – 47% niski 0
2 31 – 38% bardzo niski 0
1 0 – 28% najniższy 0
Historia i WOS  

stanin % uzyskanych punktów nazwa liczba osób
9 94 – 100% najwyższy 1
8 88 – 91% bardzo wysoki 5
7 81 – 84% wysoki 2
6 72 – 78% wyżej średni 4
5 63 – 69% średni 2
4 53 – 59% niżej średni 0
3 44 – 50% niski 0
2 34 – 41% bardzo niski 0
1 0 – 31% najniższy 0

 

 

Matematyka   

stanin % uzyskanych punktów nazwa liczba osób
9 93 -100% najwyższy 4
8 83 – 90% bardzo wysoki 3
7 69 – 79% wysoki 3
6 55 – 66% wyżej średni 2
5 41 – 52% średni 0
4 31 – 38% niżej średni 0
3 24 – 28% niski 1
2 17 – 21% bardzo niski 0
1 0 – 14% najniższy 1
Przyroda   

stanin % uzyskanych punktów nazwa liczba osób
9 96 -100% najwyższy 4
8 75 – 82% bardzo wysoki 5
7 64 – 71% wysoki 2
6 54 – 61% wyżej średni 2
5 46 – 50% średni 0
4 39 – 43% niżej średni 0
3 32 – 36% niski 0
2 25 – 29% bardzo niski 1
1 0 – 21% najniższy 0

 

 

Język angielski- poziom podstawowy   

stanin % uzyskanych punktów nazwa liczba osób
9
8
98 -100% najwyższy
bardzo wysoki
7
7 93 – 95% wysoki 1
6 80 – 90% wyżej średni 5
5 60 – 78% średni 0
4 45 – 58% niżej średni 1
3 35 – 43% niski 0
2 28 – 33% bardzo niski 0
1 0 – 25% najniższy 0
Język angielski- poziom rozszerzony   

stanin % uzyskanych punktów nazwa liczba osób
9 98 -100% najwyższy 3
8 93 – 95% bardzo wysoki 5
7 80 – 90% wysoki 3
6 58 – 78% wyżej średni 2
5 33 – 55% średni 1
4 20 – 30% niżej średni 0
3 13 – 18% niski 0
2 8 – 10% bardzo niski 0
1 0 – 5% najniższy 0

 

 

Średnie wyniki szkoły:

 • część humanistyczna: język polski- 72,8% punktów możliwych do uzyskania (68% w Krakowie), historia i WOS- 81,5% (71,5% w Krakowie);
 • część matematyczno-przyrodnicza: matematyka- 72,2% (59,1% w Krakowie), przedmioty przyrodnicze- 73,2% (58% w Krakowie);
 • część językowa: język angielski na poziomie podstawowym- 91,8% (77,9% w Krakowie), na poziomie rozszerzonym- 85,9% (60,2% w Krakowie);

sytuują szkołę w najwyższym staninie (w każdej z pięciu części) , a w części języka polskiego w staninie 8. To oznacza, że jesteśmy wśród 4% najlepszych gimnazjów w Polsce.

Sprawdzian po szkole podstawowej

 

stanin nazwa liczba osób
38 – 40 punktów najwyższy 4
36 – 37 punktów bardzo wysoki 5
33 – 35 punktów wysoki 3
30 – 32 punktów wyżej średni 4
25 – 29 punktów średni 1
20 – 24 punktów niżej średni 1
15 – 19 punktów niski 0
11 – 14 punktów bardzo niski 0
0 – 10 punktów najniższy 0

 

Średni wynik szkoły to 33,8 punktów, co sytuuje szkołę w staninie najwyższym (od 31,4 do 37,7 punktów). To oznacza, że jesteśmy wśród 4% najlepszych szkół w Polsce. Średni wynik w Krakowie wynosi 30,0 punktów.

Egzamin gimnazjalny

Język polski 

stanin % uzyskanych punktów nazwa liczba osób
9 91 -100% najwyższy 5
8 84 – 90% bardzo wysoki 5
7 78 – 83% wysoki 1
6 72 – 77% wyżej średni 2
5 61 – 71% średni 0
4 50 – 60% niżej średni 0
3 37 – 49% niski 0
2 26 – 36% bardzo niski 0
1 0 – 25% najniższy 0
Historia i WOS 

stanin % uzyskanych punktów nazwa liczba osób
9 85 -100% najwyższy 9
8 79 – 84% bardzo wysoki 2
7 76 – 78% wysoki 2
6 66 – 75% wyżej średni 0
5 55 – 65% średni 0
4 44 – 54% niżej średni 0
3 35 – 43% niski 0
2 27 – 34% bardzo niski 0
1 0 – 26% najniższy 0

 

 

Matematyka 

stanin % uzyskanych punktów nazwa liczba osób
9 93 -100% najwyższy 5
8 80 – 92% bardzo wysoki 4
7 66 – 79% wysoki 1
6 49 – 65% wyżej średni 3
5 35 – 48% średni 0
4 26 – 34% niżej średni 0
3 20 – 25% niski 1
2 14 – 19% bardzo niski 0
1 0 – 13% najniższy 1
Przyroda 

stanin % uzyskanych punktów nazwa liczba osób
9 86 -100% najwyższy 6
8 71 – 85% bardzo wysoki 5
7 58 – 70% wysoki 1
6 52 – 57% wyżej średni 1
5 44 – 51% średni 0
4 37 – 43% niżej średni 0
3 29 – 36% niski 0
2 21 – 28% bardzo niski 0
1 0 – 20% najniższy 0

 

 

Język angielski- poziom podstawowy 

stanin % uzyskanych punktów nazwa liczba osób
9 99-100% najwyższy 3
8 96 – 98% bardzo wysoki 6
7 91 – 95% wysoki 3
6 78 – 90% wyżej średni 0
5 54 – 77% średni 1
4 40 – 53% niżej średni 0
3 31 – 39% niski 0
2 24 – 30% bardzo niski 0
1 0 – 23% najniższy 0
Język angielski- poziom rozszerzony 

stanin % uzyskanych punktów nazwa liczba osób
9 96 -100% najwyższy 6
8 90 – 95% bardzo wysoki 3
7 74 – 89% wysoki 3
6 53 – 73% wyżej średni 0
5 30 – 54% średni 1
4 17 – 29% niżej średni 0
3 11 – 16% niski 0
2 7 – 10% bardzo niski 0
1 0 – 6% najniższy 0

 

 

Średnie wyniki szkoły:

 • część humanistyczna: język polski- 87% punktów możliwych do uzyskania (75% w Krakowie), historia i WOS- 86% (66% w Krakowie);
 • część matematyczno-przyrodnicza: matematyka- 84% (59% w Krakowie), przedmioty przyrodnicze- 81% (60% w Krakowie);
 • część językowa: język angielski na poziomie podstawowym- 96% (78% w Krakowie), na poziomie rozszerzonym- 91% (58% w Krakowie);

sytuują szkołę w najwyższym staninie (w każdej z sześciu części). To oznacza, że jesteśmy wśród 4% najlepszych gimnazjów w Polsce.

W celu lepszego porównania, wyniki centylowe uczniów zostały pogrupowane według staninów.

Sprawdzian po szkole podstawowej

 

stanin nazwa liczba osób
38 – 40 punktów najwyższy 2
36 – 37 punktów bardzo wysoki 6
32 – 35 punktów wysoki 3
28 – 31 punktów wyżej średni 2
22 – 27 punktów średni 3
17 – 21 punktów niżej średni 1
13 – 16 punktów niski 0
10 – 12 punktów bardzo niski 0
0 – 9 punktów najniższy 0

Średni wynik szkoły to 32,8 punktów, co sytuuje szkołę w staninie najwyższym (od 30,2 do 37,2 punktów). To oznacza, że jesteśmy wśród 4% najlepszych szkół w Polsce. Średni wynik w Krakowie wynosi 28,4 punktów.

Egzamin gimnazjalny

Język polski  

stanin % uzyskanych punktów nazwa liczba osób
9 96 -100% najwyższy 1
8 89 – 95% bardzo wysoki 3
7 77 – 88% wysoki 3
6 60 – 76% wyżej średni 1
5 40 – 59% średni 1
4 23 – 39% niżej średni 0
3 11 – 22% niski 0
2 4 – 10% bardzo niski 0
1 0 – 3% najniższy 0
Historia i WOS  

stanin % uzyskanych punktów nazwa liczba osób
9 96 -100% najwyższy 4
8 89 – 95% bardzo wysoki 2
7 77 – 88% wysoki 1
6 60 – 76% wyżej średni 2
5 40 – 59% średni 0
4 23 – 39% niżej średni 0
3 11 – 22% niski 0
2 4 – 10% bardzo niski 0
1 0 – 3% najniższy 0

 

 

Matematyka  

stanin % uzyskanych punktów nazwa liczba osób
9 96 -100% najwyższy 3
8 89 – 95% bardzo wysoki 1
7 77 – 88% wysoki 1
6 60 – 76% wyżej średni 2
5 40 – 59% średni 2
4 23 – 39% niżej średni 0
3 11 – 22% niski 0
2 4 – 10% bardzo niski 0
1 0 – 3% najniższy 0
Przyroda  

stanin % uzyskanych punktów nazwa liczba osób
9 96 -100% najwyższy 3
8 89 – 95% bardzo wysoki 1
7 77 – 88% wysoki 1
6 60 – 76% wyżej średni 1
5 40 – 59% średni 3
4 23 – 39% niżej średni 0
3 11 – 22% niski 0
2 4 – 10% bardzo niski 0
1 0 – 3% najniższy 0

 

 

Język angielski- poziom podstawowy  

stanin % uzyskanych punktów nazwa liczba osób
9 96 -100% najwyższy 4
8 89 – 95% bardzo wysoki 1
7 77 – 88% wysoki 4
6 60 – 76% wyżej średni 0
5 40 – 59% średni 0
4 23 – 39% niżej średni 0
3 11 – 22% niski 0
2 4 – 10% bardzo niski 0
1 0 – 3% najniższy 0
Język angielski- poziom rozszerzony  

stanin % uzyskanych punktów nazwa liczba osób
9 96 -100% najwyższy 4
8 89 – 95% bardzo wysoki 2
7 77 – 88% wysoki 2
6 60 – 76% wyżej średni 1
5 40 – 59% średni 0
4 23 – 39% niżej średni 0
3 11 – 22% niski 0
2 4 – 10% bardzo niski 0
1 0 – 3% najniższy 0

 

 

Średnie wyniki szkoły:

 • część humanistyczna: język polski- 81% punktów możliwych do uzyskania (70% w Krakowie), historia i WOS- 81% (65% w Krakowie);
 • część matematyczno-przyrodnicza: matematyka- 71% (59% w Krakowie), przedmioty przyrodnicze- 75% (68% w Krakowie);
 • część językowa: język angielski na poziomie podstawowym- 95% (75% w Krakowie), na poziomie rozszerzonym- 88% (58% w Krakowie);

Wyniki z części humanistycznej i językowej sytuują szkołę w najwyższym staninie. To oznacza, że jesteśmy wśród 4% najlepszych gimnazjów w Polsce. Wyniki z części matematyczno-przyrodniczej egzaminu sytuują szkołę na poziomie bardzo wysokim. To oznacza, że jesteśmy wśród 11% najlepszych gimnazjów w Polsce.

W celu lepszego porównania, wyniki procentowe uczniów zostały pogrupowane według staninów.

 

Sprawdzian po szkole podstawowej

 

stanin nazwa liczba osób
36 – 40 puntków najwyższy 4
33 – 35 puntków bardzo wysoki 6
30 – 32 puntków wysoki 2
26 – 29 puntków wyżej średni 5
21 – 25 puntków średni 0
17 – 20 puntków niżej średni 0
13 – 16 puntków niski 1
10 – 12 puntków bardzo niski 0
0 – 9 puntków najniższy 0

 

Średni wynik szkoły to 31,2 punktów, co sytuuje szkołę w staninie najwyższym (od 28,1 do 36,2 punktów). To oznacza, że jesteśmy wśród 140 najlepszych szkół na terenie OKE (województwo małopolskie, podkarpackie i lubelskie). Średni wynik w Krakowie wynosi 26,7 punktów.

Egzamin gimnazjalny

Język polski 

stanin % uzyskanych punktów nazwa liczba osób
9 93 -100% najwyższy 5
8 87 – 92% bardzo wysoki 6
7 80 – 86% wysoki 3
6 72 – 79% wyżej średni 1
5 61 – 71% średni 1
4 50 – 60% niżej średni 0
3 37 – 49% niski 0
2 26 – 36% bardzo niski 0
1 0 – 25% najniższy 0
Historia i WOS 

stanin % uzyskanych punktów nazwa liczba osób
9 92 -100% najwyższy 1
8 84 – 91% bardzo wysoki 10
7 76 – 83% wysoki 4
6 66 – 75% wyżej średni 1
5 55 – 65% średni 0
4 44 – 54% niżej średni 0
3 35 – 43% niski 0
2 27 – 34% bardzo niski 0
1 0 – 26% najniższy 0

 

 

Matematyka 

stanin % uzyskanych punktów nazwa liczba osób
9 93 -100% najwyższy 9
8 83 – 92% bardzo wysoki 2
7 66 – 82% wysoki 2
6 49 – 65% wyżej średni 2
5 35 – 48% średni 1
4 26 – 34% niżej średni 0
3 20 – 25% niski 0
2 14 – 19% bardzo niski 0
1 0 – 13% najniższy 0
Przyroda 

stanin % uzyskanych punktów nazwa liczba osób
9 80 -100% najwyższy 11
8 70 – 79% bardzo wysoki 2
7 62 – 69% wysoki 1
6 52 – 61% wyżej średni 1
5 44 – 51% średni 0
4 37 – 43% niżej średni 1
3 29 – 36% niski 0
2 21 – 28% bardzo niski 0
1 0 – 20% najniższy 0

 

 

Język angielski- poziom podstawowy 

stanin % uzyskanych punktów nazwa liczba osób
9 98 -100% najwyższy 10
8 93 – 97% bardzo wysoki 2
7 85 – 92% wysoki 2
6 71 – 84% wyżej średni 0
5 54 – 70% średni 1
4 40 – 53% niżej średni 0
3 31 – 39% niski 0
2 24 – 30% bardzo niski 0
1 0 – 23% najniższy 0
Język angielski- poziom rozszerzony 

stanin % uzyskanych punktów nazwa liczba osób
9 94 -100% najwyższy 7
8 86 – 93% bardzo wysoki 5
7 74 – 85% wysoki 1
6 53 – 73% wyżej średni 2
5 30 – 52% średni 0
4 17 – 29% niżej średni 0
3 11 – 16% niski 0
2 7 – 10% bardzo niski 0
1 0 – 6% najniższy 0

 

 

Język niemiecki- poziom podstawowy 

stanin % uzyskanych punktów nazwa liczba osób
9 96 -100% najwyższy 1
8 87 – 95% bardzo wysoki 0
7 74 – 86% wysoki 0
6 60 – 73% wyżej średni 0
5 47 – 59% średni 0
4 39 – 46% niżej średni 0
3 32 – 38% niski 0
2 25 – 31% bardzo niski 0
1 0 – 24% najniższy 0
Język niemiecki- poziom rozszerzony 

stanin % uzyskanych punktów nazwa liczba osób
9 86 -100% najwyższy 1
8 66 – 85% bardzo wysoki 0
7 46 – 65% wysoki 0
6 30 – 45% wyżej średni 0
5 20 – 29% średni 0
4 15 – 19% niżej średni 0
3 10 – 14% niski 0
2 7 – 9% bardzo niski 0
1 0 – 6% najniższy 0

Średnie wyniki szkoły:

 • część humanistyczna: język polski- 88% punktów możliwych do uzyskania (73% w Krakowie), historia i WOS- 85% (68% w Krakowie);
 • część matematyczno-przyrodnicza: matematyka- 84% (57% w Krakowie), przedmioty przyrodnicze- 82% (56% w Krakowie);
 • część językowa: język angielski na poziomie podstawowym- 95% (73% w Krakowie), na poziomie rozszerzonym- 89% (56% w Krakowie);
 • część językowa: język niemiecki na poziomie podstawowym- 100% (73% w Krakowie), na poziomie rozszerzonym- 93% (64% w Krakowie);

sytuują szkołę w najwyższym staninie. To oznacza, że jesteśmy wśród 4% najlepszych gimnazjów na terenie OKE (województwo małopolskie, podkarpackie i lubelskie).

W celu lepszego porównania, wyniki centylowe uczniów zostały pogrupowane według staninów.

Cieszymy się ze wszystkich osiągnięć naszych uczniów, również tych, które nie są aż tak spektakularne, ale polegają na przezwyciężaniu własnych słabości i na osiąganiu stałego postępu w pracy nad sobą.

 

 

Sprawdzian po szkole podstawowej

 

stanin nazwa liczba osób
38 – 40 puntków najwyższy 1
35 – 37 puntków bardzo wysoki 8
32 – 34 puntków wysoki 4
28 – 31 puntków wyżej średni 4
23 – 27 puntków średni 0
18 – 22 puntków niżej średni 0
14 – 17 puntków niski 0
10 – 13 puntków bardzo niski 0
0 – 9 puntków najniższy 0

 

Średni wynik szkoły to 33,8 punktów, co sytuuje szkołę w staninie najwyższym (od 30,00 do 37,7 punktów). To oznacza, że jesteśmy wśród 4,9% najlepszych szkół na terenie OKE Kraków. Średni wynik w Krakowie wynosi 28,6 punktów.

Egzamin gimnazjalny

Część humanistyczna

stanin nazwa liczba osób
42 – 50 puntków najwyższy 1
38 – 41 puntków bardzo wysoki 2
33 – 37 puntków wysoki 4
28 – 32 puntków wyżej średni 1
23 – 27 puntków średni 1
18 – 22 puntków niżej średni 0
14 – 17 puntków niski 0
10 – 13 puntków bardzo niski 0
0 – 9 puntków najniższy 0

 

Część matematyczno-przyrodnicza

stanin nazwa liczba osób
36 – 40 puntków najwyższy 4
33 – 35 puntków bardzo wysoki 6
30 – 32 puntków wysoki 2
26 – 29 puntków wyżej średni 5
21 – 25 puntków średni 0
17 – 20 puntków niżej średni 0
13 – 16 puntków niski 1
10 – 12 puntków bardzo niski 0
0 – 9 puntków najniższy 0

 

Część językowa – język angielski

ilość punktów liczba osób
50 3
49 1
47 1
45 1
43 1
40 1
37 1

 

Średnie wyniki szkoły za część humanistyczną (35,2 punkty), matematyczno-przyrodniczą (32,6 punkty) oraz część językową (45,7 punkty) sytuują szkołę najwyższych staninach. Średni wynik dla szkół w Krakowie wynosi za część humanistyczną – 26,14 punktów, matematyczno-przyrodniczą – 23,95  punktów oraz językową – 28,07  punktów.

 

 

Sprawdzian po szkole podstawowej

 

stanin nazwa liczba osób
38 – 40 puntków najwyższy 2
35 – 37 puntków bardzo wysoki 2
32 – 34 puntków wysoki 5
28 – 31 puntków wyżej średni 4
23 – 27 puntków średni 1
18 – 22 puntków niżej średni 0
14 – 17 puntków niski 0
10 – 13 puntków bardzo niski 0
0 – 9 puntków najniższy 0

 

Średnia szkoły to 32,57 punktu na 40, co sytuuje szkołę w skali najwyższej (od 30,00-37,7 punktów). To oznacza, że jesteśmy wśród 140 najlepszych szkół na terenie OKE ( województwo małopolskie, podkarpackie i lubelskie). Średni wynik szkół krakowskich to 29,21.

Egzamin gimnazjalny

Część humanistyczna

stanin nazwa liczba osób
44 – 50 puntków najwyższy 3
41 – 43 puntków bardzo wysoki 1
38 – 40 puntków wysoki 3
34 – 37 puntków wyżej średni 1
30 – 33 puntków średni 3
25 – 29 puntków niżej średni 0
20 – 24 puntków niski 0
14 – 19 puntków bardzo niski 0
0 – 13 puntków najniższy 0

 

Część matematyczno-przyrodnicza

stanin nazwa liczba osób
43 – 50 puntków najwyższy 3
38 – 42 puntków bardzo wysoki 0
32 – 37 puntków wysoki 5
26 – 31 puntków wyżej średni 2
21 – 25 puntków średni 1
17 – 20 puntków niżej średni 0
13 – 16 puntków niski 0
10 – 12 puntków bardzo niski 0
0 – 9 puntków najniższy 0

 

Część językowa – język angielski

ilość punktów liczba osób
50 2
49 1
48 2
47 4
41 1
39 1

 

Jeden uczeń został zwolniony z całości egzaminu przez dyrektora OKE  w Krakowie.

Średnie wyniki szkoły za część humanistyczną (39,7 punkty), matematyczno-przyrodniczą (35,4 punkty) oraz część językową (46,6 punkty) sytuują szkołę w najwyższych staninach. To oznacza, że jesteśmy wśród 64 najlepszych gimnazjów na terenie OKE (województwo małopolskie, podkarpackie i lubelskie). Średni wynik dla szkół w Krakowie wynosi za część humanistyczną – 33,9 punktów, matematyczno-przyrodniczą – 28,0 punktów oraz językową – 34,7 punktów.

 

 

Sprawdzian po szkole podstawowej

 

stanin nazwa liczba osób
36 – 40 puntków najwyższy 5
33 – 35 puntków bardzo wysoki 3
29 – 32 puntków wysoki 6
25 – 28 puntków wyżej średni 2
21 – 24 puntków średni 0
17 – 20 puntków niżej średni 0
13 – 16 puntków niski 0
10 – 12 puntków bardzo niski 0
0 – 9 puntków najniższy 0

 

Średnia szkoły to 33 punkty na 40, co sytuuje szkołę w skali najwyższej (od 27,8 punktów). Średni wynik szkół krakowskich to 26,7 punktów.

Egzamin gimnazjalny

Część humanistyczna

stanin nazwa liczba osób
45 – 50 puntków najwyższy 3
42 – 44 puntków bardzo wysoki 6
39 – 41 puntków wysoki 5
36 – 38 puntków wyżej średni 1
31 – 35 puntków średni 2
26 – 30 puntków niżej średni 0
20 – 25 puntków niski 0
15 – 19 puntków bardzo niski 0
0 – 14 puntków najniższy 0

 

Część matematyczno-przyrodnicza

stanin nazwa liczba osób
46 – 50 puntków najwyższy 6
42 – 45 puntków bardzo wysoki 6
36 – 41 puntków wysoki 4
29 – 35 puntków wyżej średni 1
22 – 28 puntków średni 0
17 – 21 puntków niżej średni 0
13 – 16 puntków niski 0
10 – 12 puntków bardzo niski 0
0 – 9 puntków najniższy 0

 

Średnia szkoły z egzaminu humanistycznego i matematyczno-przyrodniczego to 84,9 przy średniej w gminie Kraków 65,3 punktów. Z części humanistycznej nasz średni wynik to 41,7 (średnia gminy 34,8; stanin 9 od 39,3 do 45,3), z części matematyczno-przyrodniczej 43,3 (przy średniej gminy 30,5; stanin 9 od 37,2 do 46,5), a z części językowej – j.angielski to 47,4 (średnia 35,8). Taki wynik plasuje nas wśród 20 (3,5%) najlepszych szkół w Małopolsce.

 

 

 

Sprawdzian po szkole podstawowej

 

stanin nazwa liczba osób
37 – 40 puntków najwyższy 1
35 – 36 puntków bardzo wysoki 1
32 – 34 puntków wysoki 5
29 – 31 puntków wyżej średni 2
25 – 28 puntków średni 2
21 – 24 puntków niżej średni 0
16 – 20 puntków niski 0
12 – 15 puntków bardzo niski 0
0 – 11 puntków najniższy 0

 

Średni wynik szkoły to 32 punkty, co sytuuje szkołę w staninie najwyższym (od 31.0 do 38 punktów). To oznacza, że jesteśmy wśród 140 najlepszych szkół na terenie OKE (województwo małopolskie, podkarpackie i lubelskie). Średni wynik w Krakowie wynosi 29,47.

Egzamin gimnazjalny

Część humanistyczna

stanin nazwa liczba osób
46 – 50 puntków najwyższy 3
43 – 45 puntków bardzo wysoki 3
39 – 42 puntków wysoki 4
35 – 38 puntków wyżej średni 4
29 – 34 puntków średni 1
23 – 28 puntków niżej średni 0
18 – 22 puntków niski 0
13 – 17 puntków bardzo niski 0
0 – 12 puntków najniższy 0

 

Część matematyczno-przyrodnicza

stanin nazwa liczba osób
47 – 50 puntków najwyższy 3
43 – 46 puntków bardzo wysoki 5
37 – 42 puntków wysoki 4
30 – 36 puntków wyżej średni 3
23 – 29 puntków średni 0
18 – 22 puntków niżej średni 0
14 – 17 puntków niski 0
11 – 13 puntków bardzo niski 0
0 – 10 puntków najniższy 0

 

Średni wynik szkoły to 83,2 punkty, co sytuuje szkołę w najwyższym staninie (od 70,15 do 90,09). To oznacza, że jesteśmy wśród 64 najlepszych gimnazjów na terenie OKE (województwo małopolskie, podkarpackie i lubelskie). Średni wynik dla szkół w Krakowie wynosi 65,7.

 

 

 

Sprawdzian po szkole podstawowej

 

stanin nazwa liczba osób
38 – 40 puntków najwyższy 4
36 – 37 puntków bardzo wysoki 0
34 – 35 puntków wysoki 3
31 – 33 puntków wyżej średni 0
26 – 30 puntków średni 3
21 – 25 puntków niżej średni 0
16 – 20 puntków niski 0
12 – 15 puntków bardzo niski 0
0 – 11 puntków najniższy 0

 

Średni wynik szkoły to 34,3 punkty, co sytuuje szkołę w staninie najwyższym (od 31.8 do 39,5 punktów). To oznacza, że jesteśmy wśród 140 najlepszych szkół na terenie OKE (województwo małopolskie, podkarpackie i lubelskie). Średni wynik w Krakowie wynosi 30,00.

Egzamin gimnazjalny

Część humanistyczna

stanin nazwa liczba osób
46 – 50 puntków najwyższy 1
43 – 45 puntków bardzo wysoki 8
40 – 42 puntków wysoki 4
36 – 39 puntków wyżej średni 3
30 – 35 puntków średni 3
24 – 29 puntków niżej średni 0
18 – 23 puntków niski 0
13 – 17 puntków bardzo niski 0
0 – 12 puntków najniższy 0

 

Część matematyczno-przyrodnicza

stanin nazwa liczba osób
46 – 50 puntków najwyższy 3
41 – 45 puntków bardzo wysoki 4
34 – 40 puntków wysoki 5
27 – 33 puntków wyżej średni 4
21 – 26 puntków średni 2
17 – 20 puntków niżej średni 0
14 – 16 puntków niski 1
11 – 13 puntków bardzo niski 0
0 – 10 puntków najniższy 0

 

Średni wynik szkoły to 76,8 punktów, co sytuuje szkołę w najwyższym staninie (od 70,15 do 90,09). To oznacza, że jesteśmy wśród 64 najlepszych gimnazjów na terenie OKE (województwo małopolskie, podkarpackie i lubelskie). Średni wynik dla szkół w Krakowie wynosi 66,72.

 

 

 

Sprawdzian po szkole podstawowej

stanin nazwa liczba osób
39 – 40 puntków najwyższy 2
37 – 38 puntków bardzo wysoki 6
34 – 36 puntków wysoki 4
30 – 33 puntków wyżej średni 5
24 – 29 puntków średni 0
19 – 23 puntków niżej średni 0
14 – 18 puntków niski 0
10 – 13 puntków bardzo niski 0
0 – 9 puntków najniższy 0

Średni wynik szkoły to 35,8 punktów, co sytuuje szkołę w staninie najwyższym (od 31,13 do 37,65 punktów).

Egzamin gimnazjalny

Część humanistyczna

stanin nazwa liczba osób
45 – 50 puntków najwyższy 0
42 – 44 puntków bardzo wysoki 3
39 – 41 puntków wysoki 3
35 – 38 puntków wyżej średni 4
30 – 34 puntków średni 0
25 – 29 puntków niżej średni 0
20 – 24 puntków niski 0
15 – 19 puntków bardzo niski 0
0 – 14 puntków najniższy 0

Część matematyczno-przyrodnicza

stanin nazwa liczba osób
44 – 50 puntków najwyższy 3
39 – 43 puntków bardzo wysoki 1
33 – 38 puntków wysoki 5
27 – 32 puntków wyżej średni 1
21 – 26 puntków średni 0
16 – 20 puntków niżej średni 0
13 – 15 puntków niski 0
9 – 12 puntków bardzo niski 0
0 – 8 puntków najniższy 0

Średni wynik szkoły to 79,4 punkta (na 100), co sytuuje szkołę w najwyższym staninie (od 68,99 do 86,19).

Sprawdzian po szkole podstawowej

 

stanin % populacji uczniów opis wyniku liczba osób
9 4 najwyższy 2
8 7 bardzo wysoki 6
7 12 wysoki 3
6 17 wyżej średni 4
5 20 średni 1
4 17 niżej średni 0
3 12 niski 0
2 7 bardzo niski 0
1 4 najniższy 0

 

Średni wynik szkoły to 36,6 – stanin najwyższy.

Egzamin gimnazjalny

Część humanistyczna

stanin % populacji uczniów opis wyniku liczba osób
9 4 najwyższy 0
8 7 bardzo wysoki 4
7 12 wysoki 0
6 17 wyżej średni 3
5 20 średni 1
4 17 niżej średni 0
3 12 niski 0
2 7 bardzo niski 0
1 4 najniższy 0

 

Część matematyczno-przyrodnicza

stanin % populacji uczniów opis wyniku liczba osób
9 4 najwyższy 0
8 7 bardzo wysoki 4
7 12 wysoki 2
6 17 wyżej średni 1
5 20 średni 1
4 17 niżej średni 0
3 12 niski 0
2 7 bardzo niski 0
1 4 najniższy 0

 

Średni wynik szkoły to 76,75 punkta (na 100) – część humanistyczna – 40,88, część matematyczno-przyrodnicza – 35,88. Stanin najwyższy.

 

Sprawdzian po szkole podstawowej

 

stanin % populacji uczniów opis wyniku liczba osób
9 4 najwyższy 0
8 7 bardzo wysoki 4
7 12 wysoki 4
6 17 wyżej średni 2
5 20 średni 0
4 17 niżej średni 0
3 12 niski 0
2 7 bardzo niski 0
1 4 najniższy 0

 

Średni wynik szkoły to 33 punkty, co sytuuje szkołę w staninie najwyższym (od 33,15 do 36,59 pkt.). To oznacza że jesteśmy wśród 140 najlepszych szkół na terenie OKE ( województwo małopolskie, podkarpackie i lubelskie).

Egzamin gimnazjalny

Część humanistyczna

stanin % populacji uczniów opis wyniku liczba osób
9 4 najwyższy 1
8 7 bardzo wysoki 1
7 12 wysoki 2
6 17 wyżej średni 2
5 20 średni 2
4 17 niżej średni 1
3 12 niski 0
2 7 bardzo niski 0
1 4 najniższy 0

 

Część matematyczno-przyrodnicza

stanin % populacji uczniów opis wyniku liczba osób
9 4 najwyższy 3
8 7 bardzo wysoki 1
7 12 wysoki 1
6 17 wyżej średni 1
5 20 średni 3
4 17 niżej średni 0
3 12 niski 0
2 7 bardzo niski 0
1 4 najniższy 0

 

Średni wynik szkoły to 69,22 punkta, co sytuuje szkołę w staninie najwyższym (od 66,27 do 84,26 pkt.). To oznacza, że jesteśmy wśród 63 najlepszych gimnazjów na terenie OKE (województwo małopolskie, podkarpackie i lubelskie).

 

Sprawdzian po szkole podstawowej

 

stanin % populacji uczniów opis wyniku liczba osób
9 4 najwyższy 0
8 7 bardzo wysoki 4
7 12 wysoki 1
6 17 wyżej średni 2
5 20 średni 0
4 17 niżej średni 0
3 12 niski 0
2 7 bardzo niski 0
1 4 najniższy 0

 

Maksymalna ilość punktów możliwych do uzystania – 40.
najlepszy wynik – 38 pkt.
najsłabszy wynik – 33pkt.

średni wynik szkoły – 36,70 pkt.
średni wynik gminy – 29,20 pkt.

Egzamin gimnazjalny

Część humanistyczna

stanin % populacji uczniów opis wyniku liczba osób
9 4 najwyższy 3
8 7 bardzo wysoki 3
7 12 wysoki 5
6 17 wyżej średni 3
5 20 średni 0
4 17 niżej średni 0
3 12 niski 0
2 7 bardzo niski 0
1 4 najniższy 0

 

Maksymalna ilość punktów możliwych do uzyskania – 50
najlepszy wynik – 50 pkt.
najsłabszy wynik – 36 pkt.

średni wynik szkoły 42,36 pkt.
średni wynik gminy – 35,80 pkt.

 

 

Część matematyczno-przyrodnicza

stanin % populacji uczniów opis wyniku liczba osób
9 4 najwyższy 3
8 7 bardzo wysoki 4
7 12 wysoki 2
6 17 wyżej średni 2
5 20 średni 3
4 17 niżej średni 0
3 12 niski 0
2 7 bardzo niski 0
1 4 najniższy 0

 

maksymalna ilość punktów możliwych do uzyskania – 50
najlepszy wynik – 50 pkt.
najsłabszy wynik – 26 pkt.

średni wynik szkoły – 38,29 pkt.
śrendni wynik gminy – 29,28 pkt.