Rok szkolny 2016/2017

Egzamin gimnazjalny

Język polski

stanin % uzyskanych punktów nazwa liczba osób
9 97 -100% najwyższy 0
8 91 – 94% bardzo wysoki 1
7 84 – 88% wysoki 4
6 78 – 81% wyżej średni 3
5 69 – 75% średni 3
4 56 – 66% niżej średni 0
3 44 – 53% niski 0
2 28 – 41% bardzo niski 0
1 0 – 25% najniższy 0

Historia i WOS

stanin % uzyskanych punktów nazwa liczba osób
9 94 – 100% najwyższy 2
8 84 – 91% bardzo wysoki 4
7 78- 81% wysoki 3
6 66 – 75% wyżej średni 2
5 53 – 63% średni 0
4 44 – 50% niżej średni 0
3 34 – 41% niski 0
2 25 – 31% bardzo niski 0
1 0 – 22% najniższy 0

Matematyka

stanin % uzyskanych punktów nazwa liczba osób
9 93 -100% najwyższy 5
8 83 – 90% bardzo wysoki 1
7 69 – 79% wysoki 1
6 52 – 66% wyżej średni 3
5 34 – 48% średni 1
4 28 – 31% niżej średni 0
3 21 – 24% niski 0
2 14 – 17% bardzo niski 0
1 0 – 10% najniższy 0

Przyroda

stanin % uzyskanych punktów nazwa liczba osób
9 86 – 100% najwyższy 4
8 79 – 82% bardzo wysoki 1
7 68- 75% wysoki 4
6 57 – 64% wyżej średni 2
5 46 – 54% średni 0
4 39 – 43% niżej średni 0
3 32 – 36% niski 0
2 25 – 29% bardzo niski 0
1 0 – 21% najniższy 0

Język angielski – poziom podstawowy

stanin % uzyskanych punktów nazwa liczba osób
9 100% najwyższy 5
8 bardzo wysoki
7 95- 98% wysoki 4
6 83 – 93% wyżej średni 1
5 58 – 80% średni 0
4 40 – 55% niżej średni 1
3 28 – 38% niski 0
2 25% bardzo niski 0
1 1 – 23% najniższy 0

Język angielski – poziom rozszerzony

stanin % uzyskanych punktów nazwa liczba osób
9 98- 100% najwyższy 2
8 93 – 95% bardzo wysoki 2
7 80- 90% wysoki 4
6 58 – 78% wyżej średni 2
5 33 – 55% średni 1
4 20- 30% niżej średni 0
3 13 – 18% niski 0
2 8 – 10% bardzo niski 0
1 0 – 5% najniższy 0

Średnie wyniki szkoły:
 

  • część humanistyczna: język polski – 80,7% punktów możliwych do uzyskania (77,3% w Krakowie),  historia i WOS – 83,8% (68,9% w Krakowie)
  • część matematyczno-przyrodnicza: matematyka – 77,4% (60,2% w Krakowie), przedmioty przyrodnicze – 76,6% (61,5% w Krakowie);
  • część językowa: język angielski na poziomie podstawowym – 92,3%  (79,7% w Krakowie), na poziomie rozszerzonym – 83,8% (63,1% w Krakowie)

 
sytuują szkołę w najwyższym staninie 9 w części historia i WOS, matematycznej, przyrodniczej i języka angielskiego na poziomie rozszerzonym. To oznacza, że jesteśmy wśród 4% najlepszych gimnazjów w Polsce, a w części języka polskiego i angielskiego na poziomie podstawowym w staninie wysokim 8, co oznacza, że jesteśmy wśród 11% najlepszych gimnazjów w Polsce. W celu lepszego porównania, wyniki centylowe uczniów zostały pogrupowane według Staninów.

Niektórzy uczniowie uzyskali świetne indywidualne wyniki we wszystkich częściach egzaminu. Poniżej podajemy osoby, których średni wynik wynosi powyżej 90%:
 

  • Tomasz Mazur – 97%;
  • Błażej Szargut – 93%;
  • Jan Gąsior – 91,8%.

Rok szkolny 2002/2003

Sprawdzian po szkole podstawowej

 

stanin % populacji uczniów opis wyniku liczba osób
9 4 najwyższy 0
8 7 bardzo wysoki 4
7 12 wysoki 1
6 17 wyżej średni 2
5 20 średni 0
4 17 niżej średni 0
3 12 niski 0
2 7 bardzo niski 0
1 4 najniższy 0

 

Maksymalna ilość punktów możliwych do uzystania – 40.
najlepszy wynik – 38 pkt.
najsłabszy wynik – 33pkt.

średni wynik szkoły – 36,70 pkt.
średni wynik gminy – 29,20 pkt.

Egzamin gimnazjalny

Część humanistyczna

stanin % populacji uczniów opis wyniku liczba osób
9 4 najwyższy 3
8 7 bardzo wysoki 3
7 12 wysoki 5
6 17 wyżej średni 3
5 20 średni 0
4 17 niżej średni 0
3 12 niski 0
2 7 bardzo niski 0
1 4 najniższy 0

 

Maksymalna ilość punktów możliwych do uzyskania – 50
najlepszy wynik – 50 pkt.
najsłabszy wynik – 36 pkt.

średni wynik szkoły 42,36 pkt.
średni wynik gminy – 35,80 pkt.

 

 

Część matematyczno-przyrodnicza

stanin % populacji uczniów opis wyniku liczba osób
9 4 najwyższy 3
8 7 bardzo wysoki 4
7 12 wysoki 2
6 17 wyżej średni 2
5 20 średni 3
4 17 niżej średni 0
3 12 niski 0
2 7 bardzo niski 0
1 4 najniższy 0

 

maksymalna ilość punktów możliwych do uzyskania – 50
najlepszy wynik – 50 pkt.
najsłabszy wynik – 26 pkt.

średni wynik szkoły – 38,29 pkt.
śrendni wynik gminy – 29,28 pkt.
 

Rok szkolny 2003/2004

Sprawdzian po szkole podstawowej

 

stanin % populacji uczniów opis wyniku liczba osób
9 4 najwyższy 0
8 7 bardzo wysoki 4
7 12 wysoki 4
6 17 wyżej średni 2
5 20 średni 0
4 17 niżej średni 0
3 12 niski 0
2 7 bardzo niski 0
1 4 najniższy 0

 

Średni wynik szkoły to 33 punkty, co sytuuje szkołę w staninie najwyższym (od 33,15 do 36,59 pkt.). To oznacza że jesteśmy wśród 140 najlepszych szkół na terenie OKE ( województwo małopolskie, podkarpackie i lubelskie).

Egzamin gimnazjalny

Część humanistyczna

stanin % populacji uczniów opis wyniku liczba osób
9 4 najwyższy 1
8 7 bardzo wysoki 1
7 12 wysoki 2
6 17 wyżej średni 2
5 20 średni 2
4 17 niżej średni 1
3 12 niski 0
2 7 bardzo niski 0
1 4 najniższy 0

 

Część matematyczno-przyrodnicza

stanin % populacji uczniów opis wyniku liczba osób
9 4 najwyższy 3
8 7 bardzo wysoki 1
7 12 wysoki 1
6 17 wyżej średni 1
5 20 średni 3
4 17 niżej średni 0
3 12 niski 0
2 7 bardzo niski 0
1 4 najniższy 0

 

Średni wynik szkoły to 69,22 punkta, co sytuuje szkołę w staninie najwyższym (od 66,27 do 84,26 pkt.). To oznacza, że jesteśmy wśród 63 najlepszych gimnazjów na terenie OKE (województwo małopolskie, podkarpackie i lubelskie).

 

Rok szkolny 2004/2005

Sprawdzian po szkole podstawowej

 

stanin % populacji uczniów opis wyniku liczba osób
9 4 najwyższy 2
8 7 bardzo wysoki 6
7 12 wysoki 3
6 17 wyżej średni 4
5 20 średni 1
4 17 niżej średni 0
3 12 niski 0
2 7 bardzo niski 0
1 4 najniższy 0

 

Średni wynik szkoły to 36,6 – stanin najwyższy.

Egzamin gimnazjalny

Część humanistyczna

stanin % populacji uczniów opis wyniku liczba osób
9 4 najwyższy 0
8 7 bardzo wysoki 4
7 12 wysoki 0
6 17 wyżej średni 3
5 20 średni 1
4 17 niżej średni 0
3 12 niski 0
2 7 bardzo niski 0
1 4 najniższy 0

 

Część matematyczno-przyrodnicza

stanin % populacji uczniów opis wyniku liczba osób
9 4 najwyższy 0
8 7 bardzo wysoki 4
7 12 wysoki 2
6 17 wyżej średni 1
5 20 średni 1
4 17 niżej średni 0
3 12 niski 0
2 7 bardzo niski 0
1 4 najniższy 0

 

Średni wynik szkoły to 76,75 punkta (na 100) – część humanistyczna – 40,88, część matematyczno-przyrodnicza – 35,88. Stanin najwyższy.

 

Rok szkolny 2005/2006

Sprawdzian po szkole podstawowej

 

>

stanin nazwa liczba osób
39 – 40 puntków najwyższy 2
37 – 38 puntków bardzo wysoki 6
34 – 36 puntków wysoki 4
30 – 33 puntków wyżej średni 5
24 – 29 puntków średni 0
19 – 23 puntków niżej średni 0
14 – 18 puntków niski 0
10 – 13 puntków bardzo niski 0
0 – 9 puntków najniższy 0

 

Średni wynik szkoły to 35,8 punktów, co sytuuje szkołę w staninie najwyższym (od 31,13 do 37,65 punktów).

Egzamin gimnazjalny

Część humanistyczna

>

stanin nazwa liczba osób
45 – 50 puntków najwyższy 0
42 – 44 puntków bardzo wysoki 3
39 – 41 puntków wysoki 3
35 – 38 puntków wyżej średni 4
30 – 34 puntków średni 0
25 – 29 puntków niżej średni 0
20 – 24 puntków niski 0
15 – 19 puntków bardzo niski 0
0 – 14 puntków najniższy 0

 

Część matematyczno-przyrodnicza

>

stanin nazwa liczba osób
44 – 50 puntków najwyższy 3
39 – 43 puntków bardzo wysoki 1
33 – 38 puntków wysoki 5
27 – 32 puntków wyżej średni 1
21 – 26 puntków średni 0
16 – 20 puntków niżej średni 0
13 – 15 puntków niski 0
9 – 12 puntków bardzo niski 0
0 – 8 puntków najniższy 0

 

Średni wynik szkoły to 79,4 punkta (na 100), co sytuuje szkołę w najwyższym staninie (od 68,99 do 86,19).

 

Rok szkolny 2006/2007

Sprawdzian po szkole podstawowej

 

stanin nazwa liczba osób
38 – 40 puntków najwyższy 4
36 – 37 puntków bardzo wysoki 0
34 – 35 puntków wysoki 3
31 – 33 puntków wyżej średni 0
26 – 30 puntków średni 3
21 – 25 puntków niżej średni 0
16 – 20 puntków niski 0
12 – 15 puntków bardzo niski 0
0 – 11 puntków najniższy 0

 

Średni wynik szkoły to 34,3 punkty, co sytuuje szkołę w staninie najwyższym (od 31.8 do 39,5 punktów). To oznacza, że jesteśmy wśród 140 najlepszych szkół na terenie OKE (województwo małopolskie, podkarpackie i lubelskie). Średni wynik w Krakowie wynosi 30,00.

Egzamin gimnazjalny

Część humanistyczna

stanin nazwa liczba osób
46 – 50 puntków najwyższy 1
43 – 45 puntków bardzo wysoki 8
40 – 42 puntków wysoki 4
36 – 39 puntków wyżej średni 3
30 – 35 puntków średni 3
24 – 29 puntków niżej średni 0
18 – 23 puntków niski 0
13 – 17 puntków bardzo niski 0
0 – 12 puntków najniższy 0

 

Część matematyczno-przyrodnicza

stanin nazwa liczba osób
46 – 50 puntków najwyższy 3
41 – 45 puntków bardzo wysoki 4
34 – 40 puntków wysoki 5
27 – 33 puntków wyżej średni 4
21 – 26 puntków średni 2
17 – 20 puntków niżej średni 0
14 – 16 puntków niski 1
11 – 13 puntków bardzo niski 0
0 – 10 puntków najniższy 0

 

Średni wynik szkoły to 76,8 punktów, co sytuuje szkołę w najwyższym staninie (od 70,15 do 90,09). To oznacza, że jesteśmy wśród 64 najlepszych gimnazjów na terenie OKE (województwo małopolskie, podkarpackie i lubelskie). Średni wynik dla szkół w Krakowie wynosi 66,72.

 

 

 

Rok szkolny 2007/2008

Sprawdzian po szkole podstawowej

 

stanin nazwa liczba osób
37 – 40 puntków najwyższy 1
35 – 36 puntków bardzo wysoki 1
32 – 34 puntków wysoki 5
29 – 31 puntków wyżej średni 2
25 – 28 puntków średni 2
21 – 24 puntków niżej średni 0
16 – 20 puntków niski 0
12 – 15 puntków bardzo niski 0
0 – 11 puntków najniższy 0

 

Średni wynik szkoły to 32 punkty, co sytuuje szkołę w staninie najwyższym (od 31.0 do 38 punktów). To oznacza, że jesteśmy wśród 140 najlepszych szkół na terenie OKE (województwo małopolskie, podkarpackie i lubelskie). Średni wynik w Krakowie wynosi 29,47.

Egzamin gimnazjalny

Część humanistyczna

stanin nazwa liczba osób
46 – 50 puntków najwyższy 3
43 – 45 puntków bardzo wysoki 3
39 – 42 puntków wysoki 4
35 – 38 puntków wyżej średni 4
29 – 34 puntków średni 1
23 – 28 puntków niżej średni 0
18 – 22 puntków niski 0
13 – 17 puntków bardzo niski 0
0 – 12 puntków najniższy 0

 

Część matematyczno-przyrodnicza

stanin nazwa liczba osób
47 – 50 puntków najwyższy 3
43 – 46 puntków bardzo wysoki 5
37 – 42 puntków wysoki 4
30 – 36 puntków wyżej średni 3
23 – 29 puntków średni 0
18 – 22 puntków niżej średni 0
14 – 17 puntków niski 0
11 – 13 puntków bardzo niski 0
0 – 10 puntków najniższy 0

 

Średni wynik szkoły to 83,2 punkty, co sytuuje szkołę w najwyższym staninie (od 70,15 do 90,09). To oznacza, że jesteśmy wśród 64 najlepszych gimnazjów na terenie OKE (województwo małopolskie, podkarpackie i lubelskie). Średni wynik dla szkół w Krakowie wynosi 65,7.

 

 

 

Rok szkolny 2008/2009

Sprawdzian po szkole podstawowej

 

stanin nazwa liczba osób
36 – 40 puntków najwyższy 5
33 – 35 puntków bardzo wysoki 3
29 – 32 puntków wysoki 6
25 – 28 puntków wyżej średni 2
21 – 24 puntków średni 0
17 – 20 puntków niżej średni 0
13 – 16 puntków niski 0
10 – 12 puntków bardzo niski 0
0 – 9 puntków najniższy 0

 

Średnia szkoły to 33 punkty na 40, co sytuuje szkołę w skali najwyższej (od 27,8 punktów). Średni wynik szkół krakowskich to 26,7 punktów.

Egzamin gimnazjalny

Część humanistyczna

stanin nazwa liczba osób
45 – 50 puntków najwyższy 3
42 – 44 puntków bardzo wysoki 6
39 – 41 puntków wysoki 5
36 – 38 puntków wyżej średni 1
31 – 35 puntków średni 2
26 – 30 puntków niżej średni 0
20 – 25 puntków niski 0
15 – 19 puntków bardzo niski 0
0 – 14 puntków najniższy 0

 

Część matematyczno-przyrodnicza

stanin nazwa liczba osób
46 – 50 puntków najwyższy 6
42 – 45 puntków bardzo wysoki 6
36 – 41 puntków wysoki 4
29 – 35 puntków wyżej średni 1
22 – 28 puntków średni 0
17 – 21 puntków niżej średni 0
13 – 16 puntków niski 0
10 – 12 puntków bardzo niski 0
0 – 9 puntków najniższy 0

 

Średnia szkoły z egzaminu humanistycznego i matematyczno-przyrodniczego to 84,9 przy średniej w gminie Kraków 65,3 punktów. Z części humanistycznej nasz średni wynik to 41,7 (średnia gminy 34,8; stanin 9 od 39,3 do 45,3), z części matematyczno-przyrodniczej 43,3 (przy średniej gminy 30,5; stanin 9 od 37,2 do 46,5), a z części językowej – j.angielski to 47,4 (średnia 35,8). Taki wynik plasuje nas wśród 20 (3,5%) najlepszych szkół w Małopolsce.

 

 

 

Rok szkolny 2009/2010

Sprawdzian po szkole podstawowej

 

stanin nazwa liczba osób
38 – 40 puntków najwyższy 2
35 – 37 puntków bardzo wysoki 2
32 – 34 puntków wysoki 5
28 – 31 puntków wyżej średni 4
23 – 27 puntków średni 1
18 – 22 puntków niżej średni 0
14 – 17 puntków niski 0
10 – 13 puntków bardzo niski 0
0 – 9 puntków najniższy 0

 

Średnia szkoły to 32,57 punktu na 40, co sytuuje szkołę w skali najwyższej (od 30,00-37,7 punktów). To oznacza, że jesteśmy wśród 140 najlepszych szkół na terenie OKE ( województwo małopolskie, podkarpackie i lubelskie). Średni wynik szkół krakowskich to 29,21.

Egzamin gimnazjalny

Część humanistyczna

stanin nazwa liczba osób
44 – 50 puntków najwyższy 3
41 – 43 puntków bardzo wysoki 1
38 – 40 puntków wysoki 3
34 – 37 puntków wyżej średni 1
30 – 33 puntków średni 3
25 – 29 puntków niżej średni 0
20 – 24 puntków niski 0
14 – 19 puntków bardzo niski 0
0 – 13 puntków najniższy 0

 

Część matematyczno-przyrodnicza

stanin nazwa liczba osób
43 – 50 puntków najwyższy 3
38 – 42 puntków bardzo wysoki 0
32 – 37 puntków wysoki 5
26 – 31 puntków wyżej średni 2
21 – 25 puntków średni 1
17 – 20 puntków niżej średni 0
13 – 16 puntków niski 0
10 – 12 puntków bardzo niski 0
0 – 9 puntków najniższy 0

 

Część językowa – język angielski

ilość punktów liczba osób
50 2
49 1
48 2
47 4
41 1
39 1

 

Jeden uczeń został zwolniony z całości egzaminu przez dyrektora OKE  w Krakowie.

Średnie wyniki szkoły za część humanistyczną (39,7 punkty), matematyczno-przyrodniczą (35,4 punkty) oraz część językową (46,6 punkty) sytuują szkołę w najwyższych staninach. To oznacza, że jesteśmy wśród 64 najlepszych gimnazjów na terenie OKE (województwo małopolskie, podkarpackie i lubelskie). Średni wynik dla szkół w Krakowie wynosi za część humanistyczną – 33,9 punktów, matematyczno-przyrodniczą – 28,0 punktów oraz językową – 34,7 punktów.

 

 

Rok szkolny 2010/2011

Sprawdzian po szkole podstawowej

 

stanin nazwa liczba osób
38 – 40 puntków najwyższy 1
35 – 37 puntków bardzo wysoki 8
32 – 34 puntków wysoki 4
28 – 31 puntków wyżej średni 4
23 – 27 puntków średni 0
18 – 22 puntków niżej średni 0
14 – 17 puntków niski 0
10 – 13 puntków bardzo niski 0
0 – 9 puntków najniższy 0

 

Średni wynik szkoły to 33,8 punktów, co sytuuje szkołę w staninie najwyższym (od 30,00 do 37,7 punktów). To oznacza, że jesteśmy wśród 4,9% najlepszych szkół na terenie OKE Kraków. Średni wynik w Krakowie wynosi 28,6 punktów.

Egzamin gimnazjalny

Część humanistyczna

stanin nazwa liczba osób
42 – 50 puntków najwyższy 1
38 – 41 puntków bardzo wysoki 2
33 – 37 puntków wysoki 4
28 – 32 puntków wyżej średni 1
23 – 27 puntków średni 1
18 – 22 puntków niżej średni 0
14 – 17 puntków niski 0
10 – 13 puntków bardzo niski 0
0 – 9 puntków najniższy 0

 

Część matematyczno-przyrodnicza

stanin nazwa liczba osób
36 – 40 puntków najwyższy 4
33 – 35 puntków bardzo wysoki 6
30 – 32 puntków wysoki 2
26 – 29 puntków wyżej średni 5
21 – 25 puntków średni 0
17 – 20 puntków niżej średni 0
13 – 16 puntków niski 1
10 – 12 puntków bardzo niski 0
0 – 9 puntków najniższy 0

 

Część językowa – język angielski

ilość punktów liczba osób
50 3
49 1
47 1
45 1
43 1
40 1
37 1

 

Średnie wyniki szkoły za część humanistyczną (35,2 punkty), matematyczno-przyrodniczą (32,6 punkty) oraz część językową (45,7 punkty) sytuują szkołę najwyższych staninach. Średni wynik dla szkół w Krakowie wynosi za część humanistyczną – 26,14 punktów, matematyczno-przyrodniczą – 23,95  punktów oraz językową – 28,07  punktów.