PrzedmiotKryteria ocenianiaProgram nauczania
język polskiklasa 2gklasa 3g klasy 2-3g
język angielskiklasy 2-3gklasy 2-3g
język niemieckiklasy 2-3gklasy 2-3g
język hiszpańskiklasa 2gklasa 2g
geografiaklasy 2-3gklasy 2-3g
matematykaklasa 2gklasa 3gklasy 2-3g
fizykaklasy 2-3gklasy 2-3g wymaganiaklasy 2-3g
chemiaklasy 2-3gklasa 2g wymaganiaklasa 3g wymaganiaklasy 2-3g
religiaklasy 2-3gklasy 2-3g
etykaklasa 2gklasa 2g
informatykaklasa 2gklasa 2g
biologiaklasy 2-3gklasa 2g wymaganiaklasa 3g wymaganiaklasy 2-3g
historiaklasy 2-3gklasy 2-3g
wiedza o społeczeństwieklasa 2gklasa 2g
wychowanie fizyczneklasy 2-3gklasy 2-3g
zajęcia artystyczne:
  • warsztaty plastyczne
klasa 2gklasa 2g
  • nauka gry na gitarze
klasa 2gklasa 2g
  • edukacja teatralna
klasa 2gklasa 2g
zajęcia techniczne:
  • zajęcia elektryczno-elektroniczne
klasa 3gklasa 3g
  • zajęcia fotograficzno-informatyczne
klasa 3gklasa 3g
  • papieroplastyka
klasa 3gklasa 3g
edukacja dla bezpieczeństwaklasa 3gklasa 3g plan wynikowyklasa 3g
wychowanie do życia w rodzinienie dotyczyklasy 2-3g