Przedmiot Kryteria oceniania Program nauczania
język polski klasa 2gklasa 3g klasy 2-3g
język angielski klasy 2-3g klasy 2-3g
język niemiecki klasy 2-3g klasy 2-3g
język hiszpański klasa 2g klasa 2g
geografia klasy 2-3g klasy 2-3g
matematyka klasa 2gklasa 3g klasy 2-3g
fizyka klasy 2-3gklasy 2-3g wymagania klasy 2-3g
chemia klasy 2-3gklasa 2g wymaganiaklasa 3g wymagania klasy 2-3g
religia klasy 2-3g klasy 2-3g
etyka klasa 2g klasa 2g
informatyka klasa 2g klasa 2g
biologia klasy 2-3gklasa 2g wymaganiaklasa 3g wymagania klasy 2-3g
historia klasy 2-3g klasy 2-3g
wiedza o społeczeństwie klasa 2g klasa 2g
wychowanie fizyczne klasy 2-3g klasy 2-3g
zajęcia artystyczne:
 • warsztaty plastyczne
 • klasa 2g klasa 2g
 • nauka gry na gitarze
 • klasa 2g klasa 2g
 • edukacja teatralna
 • klasa 2g klasa 2g
  zajęcia techniczne:
 • zajęcia elektryczno-elektroniczne
 • klasa 3g klasa 3g
 • zajęcia fotograficzno-informatyczne
 • klasa 3g klasa 3g
 • papieroplastyka
 • klasa 3g klasa 3g
  edukacja dla bezpieczeństwa klasa 3gklasa 3g plan wynikowy klasa 3g
  wychowanie do życia w rodzinie nie dotyczy klasy 2-3g