Klasy IV-VII Szkoły Podstawowej

PrzedmiotKryteria ocenianiaProgram nauczania
język polskiklasa 4 klasa 5 klasa 6 klasa 7 klasa 4 i 7klasa 5 i 6
język angielskiklasy 4-7klasa 4 i 7klasa 5 i 6
język niemieckiklasy 6-7klasa 6klasa 7
język hiszpańskiklasa 6-7klasa 6-aneksklasa 6 i 7
muzykaklasy 4-7klasa 4 i 7klasa 5 i 6
matematykaklasy 4-6klasa 7klasa 4 i 7klasa 5 i 6
przyrodaklasy 4-6klasa 4klasy 5-6
religiaklasy 4-7klasa 4 i 7klasa 5 i 6
etykaklasy 6-7klasy 6-7
historiaklasa 4klasa 5klasa 5 wymaganiaklasY 6-7klasa 4klasa 5 i 6klasa 7
technika / zajęcia techniczneklasy 4-6klasa 4klasy 5-6
plastykaklasy 4-7klasy 4 i 7klasy 5 i 6
informatyka / zajęcia komputeroweklasy 4 i 5klasa 6klasa 7 i 8klasy 4 i 5klasa 6klasa 7 i 8
wychowanie fizyczneklasa 4klasy 5 i 6klasa 7klasy 4 i 7klasy 5 i 6
geografiaklasa 7klasa 7
fizykaklasa 7klasa 7
chemiaklasa 7klasa 7
biologiaklasa 7klasa 7
wychowanie do życia w rodzinienie dotyczyklasa 4klasy 5 i 6klasa 7
doradztwo zawodowenie dotyczyklasa 7