Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8:30 – 9:15 religia matematyka etyka religia j.hisz./j.niem.
9:15 – 10:00 j.hisz./j.niem. matematyka j.hisz./j.niem j.angielski geografia
10:15 – 11:00 matematyka historia j.angielski j.angielski j.polski
11:05 – 11:50 inf./fizyka historia j.polski historia j.polski
12:00 – 12:45 inf./fizyka j.ang./chemia j.polski matematyka chemia
12:50 – 13:35 fizyka/inf. j.ang./chemia WF matematyka biologia
13:40 – 14:25 fizyka/inf. j. polski WF WOS
14:25 – 15:10 z. artystyczne basen dowóz godz. wych.
15:10 – 15:55 z. artystyczne

Uwagi:

  • basen „Korona” od 14.45 do 15.30
  • hala sportowa KS ORZEŁ przy ul. Niebieskiej 2 od 13:30 do 15:00

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8:30 – 9:15 matematyka j. polski j.ang./ed.do bez. matematyka biologia
9:15 – 10:00 matematyka j. polski j.ang./ed.do bez. matematyka biologia
10:15 – 11:00 j. polski fizyka historia historia j. polski
11:05 – 11:50 j.niem/chemia fizyka j.niem./chemia j.polski j. niem./matem.
12:00 – 12:45 j.niem/chemia geografia j.niem./chemia j.polski j. niem./matem.
12:50 – 13:35 j. angielski geografia WF godz.wych. zajęcia tech.
13:40 – 14:25 j.angielski j. angielski WF religia zajęcia tech.
14:25 – 15:10 basen dowóz
15:10 – 15:55

Uwagi:

  • basen „Korona” od 14.45 do 15.30
  • hala sportowa KS ORZEŁ przy ul. Niebieskiej 2 od 13:30 do 15:00