Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
7:30 – 8:15 etyka
8:30 – 9:15 matematyka  j.polski matematyka . j.polski przyroda
9:15 – 10:00 matematyka j.polski matematyka j.polski przyroda
10:15 – 11:00 j.hiszp./j.niem.
historia WF historia j.polski 
11:05 – 11:50 muzyka plastyka WF j.angielski j.polski
12:00 – 12:45 przyroda  dowóz dowóz religia matematyka
12:50 – 13:35 j.angielski basen j.angielski  religia plastyka
13:35 – 14:00 lodowisko przerwa na obiad
14:00 – 14:45 techn./inf. j.angielski j.angielski
14:50 – 15:35 techn./inf. godz. wych.

Uwagi:

 • lodowisko przy ul. Siedleckiego od 14:15 do 15:00 od 1 października do 25 marca
 • basen „Korona” od 12:30 do 13:15
 • hala sportowa przy ul. Niebieskiej 2  od 10:30 do 12:00

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
7:30 – 8:15 etyka
8:30 – 9:15 j.hiszp./j.ang.  j.angielski j.polski matematyka j.polski
9:15 – 10:00 j.hiszp./j.ang. j.angielski j.polski  matematyka j.polski
10:15 – 11:00 religia matematyka historia religia matematyka
11:05 – 11:50 geografia j.polski WF plastyka  matematyka
12:00 – 12:45 muzyka j.polski WF biol./inf. j.hiszp./j.ang.
12:50 – 13:35 technika basen dowóz biol./inf. j.hiszp./j.ang.
13:35 – 14:00 lodowiska przerwa na obiad
14:00 – 14:45 j.angielski
(od 14:20 do 15:05)
biologia historia
14:50 – 15:35 godz. wych.

Uwagi:

 • lodowisko przy ul. Siedleckiego od 14:15 do 15:00 od 1 października do 25 marca
 • basen „Korona” od 13:15 do 14:00
 • hala sportowa przy ul. Niebieskiej 2 od 12:00 do 13:30

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
7:30 – 8:15 etyka  religia
8:30 – 9:15 j.polski matematyka przyroda j.polski matematyka
9:15 – 10:00 j.polski  matematyka  przyroda j.polski j. angielski
10:15 – 11:00 j. angielski  j.polski j.hisz./j.niem. matematyka przyroda
11:05 – 11:50  j.angielski  j.polski WF matematyka j.hisz./j.niem.
12:00 – 12:45 j.hisz./j.niem.  plastyka WF  j.angielski z.tech./z.komp.
12:50 – 13:35 muzyka  basen dowóz historia z.tech./z.komp.
13:35 – 14:00 lodowisko  przerwa na obiad
14:00 – 14:45  godz. wych.
(od 14:20 do 15:05)
religia historia
14:50 – 15:35

Uwagi:

 • lodowisko przy ul. Siedleckiego od 14:15 do 15:00 od 1 października do 25 marca
 • basen „Korona” od 13:15 do 14:00
 • hala sportowa przy ul. Niebieskiej 2 od 12:00 do 13:30

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8:30 – 9:15  geografia j.polski historia chemia/infor. biologia
9:15 – 10:00  etyka/religia j.polski j.hisz./j.niem. chemia/infor. biologia
10:15 – 11:00 fizyka plastyka geografia chemia/infor. j. angielski
11:05 – 11:50 j.hisz./j.niem. matematyka  fizyka chemia/infor. j. angielski
12:00 – 12:45 j.polski matematyka j. angielski j.polski matematyka
12:50 – 13:35  j. polski j. angielski WF matematyka historia
13:35 – 14:00 muzyka dowóz WF przerwa na obiad
14:00- 14:45 religia hala Korony dowóz matematyka j.hisz./j.niem.
14:50 – 15:35 hala Korona godz. wych. j. historia

Uwagi:

 •  poniedziałek – obiad po zajęciach klas młodszych na lodowisku
 • wtorek – hala sportowa „Korona” od 14:00 do 15:30 – obiad po zajęciach sportowych
 •   środa – hala sportowa przy ul. Niebieskiej 2 od 13:30 do 15:00 – obiad po zajęciach sportowych

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8:30 – 9:15 matematyka edu. do bezp. matematyka religia j.hisz./j.niem.
9:15 – 10:00 matematyka historia matematyka fizyka j. polski
10:15 – 11:00 j. polski chemia WOS j. angielski j. polski
11:05 – 11:50 j.polski j. angielski  j.hisz./j.niem. j.polski geografia
12:00 – 12:45 j. angielski j. angielski fizyka historia chemia
12:50 – 13:35 fizyka hist. sztuki WF j. polski chemia
13:35 – 14:00 j.hisz./j.niem dowóz WF przerwa na obiad
14:00- 14:45 etyka hala Korona dowóz WOS biologia
14:50 – 15:35 hala Korona godz. wych. inf.\
15:35 – 16:20 inf.\

Uwagi:

 •  poniedziałek – obiad po zajęciach klas młodszych na lodowisku
 • wtorek – hala sportowa „Korona” od 14:00 do 15:30 – obiad po zajęciach sportowych
 •   środa – hala sportowa przy ul. Niebieskiej 2 od 13:30 do 15:00 – obiad po zajęciach sportowych