Sprawdzian po szkole podstawowej

 

stanin % populacji uczniów opis wyniku liczba osób
9 4 najwyższy 0
8 7 bardzo wysoki 4
7 12 wysoki 4
6 17 wyżej średni 2
5 20 średni 0
4 17 niżej średni 0
3 12 niski 0
2 7 bardzo niski 0
1 4 najniższy 0

 

Średni wynik szkoły to 33 punkty, co sytuuje szkołę w staninie najwyższym (od 33,15 do 36,59 pkt.). To oznacza że jesteśmy wśród 140 najlepszych szkół na terenie OKE ( województwo małopolskie, podkarpackie i lubelskie).

Egzamin gimnazjalny

Część humanistyczna

stanin % populacji uczniów opis wyniku liczba osób
9 4 najwyższy 1
8 7 bardzo wysoki 1
7 12 wysoki 2
6 17 wyżej średni 2
5 20 średni 2
4 17 niżej średni 1
3 12 niski 0
2 7 bardzo niski 0
1 4 najniższy 0

 

Część matematyczno-przyrodnicza

stanin % populacji uczniów opis wyniku liczba osób
9 4 najwyższy 3
8 7 bardzo wysoki 1
7 12 wysoki 1
6 17 wyżej średni 1
5 20 średni 3
4 17 niżej średni 0
3 12 niski 0
2 7 bardzo niski 0
1 4 najniższy 0

 

Średni wynik szkoły to 69,22 punkta, co sytuuje szkołę w staninie najwyższym (od 66,27 do 84,26 pkt.). To oznacza, że jesteśmy wśród 63 najlepszych gimnazjów na terenie OKE (województwo małopolskie, podkarpackie i lubelskie).