Sprawdzian po szkole podstawowej

 

>

stanin nazwa liczba osób
39 – 40 puntków najwyższy 2
37 – 38 puntków bardzo wysoki 6
34 – 36 puntków wysoki 4
30 – 33 puntków wyżej średni 5
24 – 29 puntków średni 0
19 – 23 puntków niżej średni 0
14 – 18 puntków niski 0
10 – 13 puntków bardzo niski 0
0 – 9 puntków najniższy 0

 

Średni wynik szkoły to 35,8 punktów, co sytuuje szkołę w staninie najwyższym (od 31,13 do 37,65 punktów).

Egzamin gimnazjalny

Część humanistyczna

>

stanin nazwa liczba osób
45 – 50 puntków najwyższy 0
42 – 44 puntków bardzo wysoki 3
39 – 41 puntków wysoki 3
35 – 38 puntków wyżej średni 4
30 – 34 puntków średni 0
25 – 29 puntków niżej średni 0
20 – 24 puntków niski 0
15 – 19 puntków bardzo niski 0
0 – 14 puntków najniższy 0

 

Część matematyczno-przyrodnicza

>

stanin nazwa liczba osób
44 – 50 puntków najwyższy 3
39 – 43 puntków bardzo wysoki 1
33 – 38 puntków wysoki 5
27 – 32 puntków wyżej średni 1
21 – 26 puntków średni 0
16 – 20 puntków niżej średni 0
13 – 15 puntków niski 0
9 – 12 puntków bardzo niski 0
0 – 8 puntków najniższy 0

 

Średni wynik szkoły to 79,4 punkta (na 100), co sytuuje szkołę w najwyższym staninie (od 68,99 do 86,19).