Sprawdzian po szkole podstawowej

 

stanin nazwa liczba osób
36 – 40 puntków najwyższy 5
33 – 35 puntków bardzo wysoki 3
29 – 32 puntków wysoki 6
25 – 28 puntków wyżej średni 2
21 – 24 puntków średni 0
17 – 20 puntków niżej średni 0
13 – 16 puntków niski 0
10 – 12 puntków bardzo niski 0
0 – 9 puntków najniższy 0

 

Średnia szkoły to 33 punkty na 40, co sytuuje szkołę w skali najwyższej (od 27,8 punktów). Średni wynik szkół krakowskich to 26,7 punktów.

Egzamin gimnazjalny

Część humanistyczna

stanin nazwa liczba osób
45 – 50 puntków najwyższy 3
42 – 44 puntków bardzo wysoki 6
39 – 41 puntków wysoki 5
36 – 38 puntków wyżej średni 1
31 – 35 puntków średni 2
26 – 30 puntków niżej średni 0
20 – 25 puntków niski 0
15 – 19 puntków bardzo niski 0
0 – 14 puntków najniższy 0

 

Część matematyczno-przyrodnicza

stanin nazwa liczba osób
46 – 50 puntków najwyższy 6
42 – 45 puntków bardzo wysoki 6
36 – 41 puntków wysoki 4
29 – 35 puntków wyżej średni 1
22 – 28 puntków średni 0
17 – 21 puntków niżej średni 0
13 – 16 puntków niski 0
10 – 12 puntków bardzo niski 0
0 – 9 puntków najniższy 0

 

Średnia szkoły z egzaminu humanistycznego i matematyczno-przyrodniczego to 84,9 przy średniej w gminie Kraków 65,3 punktów. Z części humanistycznej nasz średni wynik to 41,7 (średnia gminy 34,8; stanin 9 od 39,3 do 45,3), z części matematyczno-przyrodniczej 43,3 (przy średniej gminy 30,5; stanin 9 od 37,2 do 46,5), a z części językowej – j.angielski to 47,4 (średnia 35,8). Taki wynik plasuje nas wśród 20 (3,5%) najlepszych szkół w Małopolsce.