Sprawdzian po szkole podstawowej

 

stanin nazwa liczba osób
38 – 40 puntków najwyższy 2
35 – 37 puntków bardzo wysoki 2
32 – 34 puntków wysoki 5
28 – 31 puntków wyżej średni 4
23 – 27 puntków średni 1
18 – 22 puntków niżej średni 0
14 – 17 puntków niski 0
10 – 13 puntków bardzo niski 0
0 – 9 puntków najniższy 0

 

Średnia szkoły to 32,57 punktu na 40, co sytuuje szkołę w skali najwyższej (od 30,00-37,7 punktów). To oznacza, że jesteśmy wśród 140 najlepszych szkół na terenie OKE ( województwo małopolskie, podkarpackie i lubelskie). Średni wynik szkół krakowskich to 29,21.

Egzamin gimnazjalny

Część humanistyczna

stanin nazwa liczba osób
44 – 50 puntków najwyższy 3
41 – 43 puntków bardzo wysoki 1
38 – 40 puntków wysoki 3
34 – 37 puntków wyżej średni 1
30 – 33 puntków średni 3
25 – 29 puntków niżej średni 0
20 – 24 puntków niski 0
14 – 19 puntków bardzo niski 0
0 – 13 puntków najniższy 0

 

Część matematyczno-przyrodnicza

stanin nazwa liczba osób
43 – 50 puntków najwyższy 3
38 – 42 puntków bardzo wysoki 0
32 – 37 puntków wysoki 5
26 – 31 puntków wyżej średni 2
21 – 25 puntków średni 1
17 – 20 puntków niżej średni 0
13 – 16 puntków niski 0
10 – 12 puntków bardzo niski 0
0 – 9 puntków najniższy 0

 

Część językowa – język angielski

ilość punktów liczba osób
50 2
49 1
48 2
47 4
41 1
39 1

 

Jeden uczeń został zwolniony z całości egzaminu przez dyrektora OKE  w Krakowie.

Średnie wyniki szkoły za część humanistyczną (39,7 punkty), matematyczno-przyrodniczą (35,4 punkty) oraz część językową (46,6 punkty) sytuują szkołę w najwyższych staninach. To oznacza, że jesteśmy wśród 64 najlepszych gimnazjów na terenie OKE (województwo małopolskie, podkarpackie i lubelskie). Średni wynik dla szkół w Krakowie wynosi za część humanistyczną – 33,9 punktów, matematyczno-przyrodniczą – 28,0 punktów oraz językową – 34,7 punktów.