Sprawdzian po szkole podstawowej

 

stanin nazwa liczba osób
38 – 40 punktów najwyższy 2
36 – 37 punktów bardzo wysoki 6
32 – 35 punktów wysoki 3
28 – 31 punktów wyżej średni 2
22 – 27 punktów średni 3
17 – 21 punktów niżej średni 1
13 – 16 punktów niski 0
10 – 12 punktów bardzo niski 0
0 – 9 punktów najniższy 0

 

Średni wynik szkoły to 32,8 punktów, co sytuuje szkołę w staninie najwyższym (od 30,2 do 37,2 punktów). To oznacza, że jesteśmy wśród 4% najlepszych szkół w Polsce. Średni wynik w Krakowie wynosi 28,4 punktów.

Egzamin gimnazjalny

Język polski

stanin % uzyskanych punktów nazwa liczba osób
9 96 -100% najwyższy 1
8 89 – 95% bardzo wysoki 3
7 77 – 88% wysoki 3
6 60 – 76% wyżej średni 1
5 40 – 59% średni 1
4 23 – 39% niżej średni 0
3 11 – 22% niski 0
2 4 – 10% bardzo niski 0
1 0 – 3% najniższy 0
Historia i WOS

stanin % uzyskanych punktów nazwa liczba osób
9 96 -100% najwyższy 4
8 89 – 95% bardzo wysoki 2
7 77 – 88% wysoki 1
6 60 – 76% wyżej średni 2
5 40 – 59% średni 0
4 23 – 39% niżej średni 0
3 11 – 22% niski 0
2 4 – 10% bardzo niski 0
1 0 – 3% najniższy 0

Matematyka

stanin % uzyskanych punktów nazwa liczba osób
9 96 -100% najwyższy 3
8 89 – 95% bardzo wysoki 1
7 77 – 88% wysoki 1
6 60 – 76% wyżej średni 2
5 40 – 59% średni 2
4 23 – 39% niżej średni 0
3 11 – 22% niski 0
2 4 – 10% bardzo niski 0
1 0 – 3% najniższy 0
Przyroda

stanin % uzyskanych punktów nazwa liczba osób
9 96 -100% najwyższy 3
8 89 – 95% bardzo wysoki 1
7 77 – 88% wysoki 1
6 60 – 76% wyżej średni 1
5 40 – 59% średni 3
4 23 – 39% niżej średni 0
3 11 – 22% niski 0
2 4 – 10% bardzo niski 0
1 0 – 3% najniższy 0

Język angielski- poziom podstawowy

stanin % uzyskanych punktów nazwa liczba osób
9 96 -100% najwyższy 4
8 89 – 95% bardzo wysoki 1
7 77 – 88% wysoki 4
6 60 – 76% wyżej średni 0
5 40 – 59% średni 0
4 23 – 39% niżej średni 0
3 11 – 22% niski 0
2 4 – 10% bardzo niski 0
1 0 – 3% najniższy 0
Język angielski- poziom rozszerzony

stanin % uzyskanych punktów nazwa liczba osób
9 96 -100% najwyższy 4
8 89 – 95% bardzo wysoki 2
7 77 – 88% wysoki 2
6 60 – 76% wyżej średni 1
5 40 – 59% średni 0
4 23 – 39% niżej średni 0
3 11 – 22% niski 0
2 4 – 10% bardzo niski 0
1 0 – 3% najniższy 0

Średnie wyniki szkoły:

  • część humanistyczna: język polski- 81% punktów możliwych do uzyskania (70% w Krakowie), historia i WOS- 81% (65% w Krakowie);
  • część matematyczno-przyrodnicza: matematyka- 71% (59% w Krakowie), przedmioty przyrodnicze- 75% (68% w Krakowie);
  • część językowa: język angielski na poziomie podstawowym- 95% (75% w Krakowie), na poziomie rozszerzonym- 88% (58% w Krakowie);

Wyniki z części humanistycznej i językowej sytuują szkołę w najwyższym staninie. To oznacza, że jesteśmy wśród 4% najlepszych gimnazjów w Polsce. Wyniki z części matematyczno-przyrodniczej egzaminu sytuują szkołę na poziomie bardzo wysokim. To oznacza, że jesteśmy wśród 11% najlepszych gimnazjów w Polsce.

W celu lepszego porównania, wyniki procentowe uczniów zostały pogrupowane według staninów.