Sprawdzian po szkole podstawowej

 

stanin nazwa liczba osób
38 – 40 punktów najwyższy 4
36 – 37 punktów bardzo wysoki 5
33 – 35 punktów wysoki 3
30 – 32 punktów wyżej średni 4
25 – 29 punktów średni 1
20 – 24 punktów niżej średni 1
15 – 19 punktów niski 0
11 – 14 punktów bardzo niski 0
0 – 10 punktów najniższy 0

 

Średni wynik szkoły to 33,8 punktów, co sytuuje szkołę w staninie najwyższym (od 31,4 do 37,7 punktów). To oznacza, że jesteśmy wśród 4% najlepszych szkół w Polsce. Średni wynik w Krakowie wynosi 30,0 punktów.

Egzamin gimnazjalny

Język polski

stanin % uzyskanych punktów nazwa liczba osób
9 91 -100% najwyższy 5
8 84 – 90% bardzo wysoki 5
7 78 – 83% wysoki 1
6 72 – 77% wyżej średni 2
5 61 – 71% średni 0
4 50 – 60% niżej średni 0
3 37 – 49% niski 0
2 26 – 36% bardzo niski 0
1 0 – 25% najniższy 0
Historia i WOS

stanin % uzyskanych punktów nazwa liczba osób
9 85 -100% najwyższy 9
8 79 – 84% bardzo wysoki 2
7 76 – 78% wysoki 2
6 66 – 75% wyżej średni 0
5 55 – 65% średni 0
4 44 – 54% niżej średni 0
3 35 – 43% niski 0
2 27 – 34% bardzo niski 0
1 0 – 26% najniższy 0

Matematyka

stanin % uzyskanych punktów nazwa liczba osób
9 93 -100% najwyższy 5
8 80 – 92% bardzo wysoki 4
7 66 – 79% wysoki 1
6 49 – 65% wyżej średni 3
5 35 – 48% średni 0
4 26 – 34% niżej średni 0
3 20 – 25% niski 1
2 14 – 19% bardzo niski 0
1 0 – 13% najniższy 1
Przyroda

stanin % uzyskanych punktów nazwa liczba osób
9 86 -100% najwyższy 6
8 71 – 85% bardzo wysoki 5
7 58 – 70% wysoki 1
6 52 – 57% wyżej średni 1
5 44 – 51% średni 0
4 37 – 43% niżej średni 0
3 29 – 36% niski 0
2 21 – 28% bardzo niski 0
1 0 – 20% najniższy 0

Język angielski- poziom podstawowy

stanin % uzyskanych punktów nazwa liczba osób
9 99-100% najwyższy 3
8 96 – 98% bardzo wysoki 6
7 91 – 95% wysoki 3
6 78 – 90% wyżej średni 0
5 54 – 77% średni 1
4 40 – 53% niżej średni 0
3 31 – 39% niski 0
2 24 – 30% bardzo niski 0
1 0 – 23% najniższy 0
Język angielski- poziom rozszerzony

stanin % uzyskanych punktów nazwa liczba osób
9 96 -100% najwyższy 6
8 90 – 95% bardzo wysoki 3
7 74 – 89% wysoki 3
6 53 – 73% wyżej średni 0
5 30 – 54% średni 1
4 17 – 29% niżej średni 0
3 11 – 16% niski 0
2 7 – 10% bardzo niski 0
1 0 – 6% najniższy 0

Średnie wyniki szkoły:

  • część humanistyczna: język polski- 87% punktów możliwych do uzyskania (75% w Krakowie), historia i WOS- 86% (66% w Krakowie);
  • część matematyczno-przyrodnicza: matematyka- 84% (59% w Krakowie), przedmioty przyrodnicze- 81% (60% w Krakowie);
  • część językowa: język angielski na poziomie podstawowym- 96% (78% w Krakowie), na poziomie rozszerzonym- 91% (58% w Krakowie);

sytuują szkołę w najwyższym staninie (w każdej z sześciu części). To oznacza, że jesteśmy wśród 4% najlepszych gimnazjów w Polsce.

W celu lepszego porównania, wyniki centylowe uczniów zostały pogrupowane według staninów.