Sprawdzian po szkole podstawowej

część I język polski i matematyka 

stanin% uzyskanych punktównazwaliczba osób
995 -100%najwyższy4
890 – 93%bardzo wysoki8
783 – 88%wysoki4
673 – 80%wyżej średni3
560 – 70%średni0
448 – 58%niżej średni0
338 – 45%niski0
228 – 35%bardzo niski0
10 – 25%najniższy0

 

część II język angielski 

stanin% uzyskanych punktównazwaliczba osób
9100%najwyższy11
898%bardzo wysoki4
793 – 95%wysoki3
683 – 90%wyżej średni1
568 – 80%średni0
453 – 65%niżej średni0
340 – 50%niski0
230 – 38%bardzo niski0
10 – 28%najniższy0

 

 

 

 
Średnie wyniki szkoły:

część I
– 89% w tym:
• język polski- 90,5% punktów możliwych do uzyskania (79,2% w Krakowie);
• matematyka- 87,4% (68,2% w Krakowie);

część II– język angielski – 97,9% (83,7% w Krakowie);

sytuują szkołę w najwyższym staninie (w każdej z dwóch części). To oznacza, że jesteśmy wśród 4% najlepszych szkół podstawowych w Polsce.

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna opublikowała wyniki szkół w zaokrągleniu do liczb całkowitych. W obu częściach sprawdzianu nasza szkoła osiągnęła wśród szkół krakowskich drugi wynik.

Wynik 91% z języka polskiego jest najwyższym wynikiem, który uzyskały 3 krakowskie szkoły.
Wynik 87% z matematyki jest trzecim wynikiem, który osiągnęły dwie szkoły. Dwie szkoły uzyskały wynik 89%, jedna 88%.
Wynik 98% z języka angielskiego jest drugim wynikiem, który uzyskały 3 szkoły. Dwie szkoły osiągnęły 99%.

 

Egzamin gimnazjalny

Język polski 

% uzyskanych punktównazwa staninaliczba osób
94 -100%najwyższy6
91%bardzo wysoki3
88%wysoki2
78 – 84%wyżej średni3
66 – 75%średni1
53 – 63%niżej średni1
41 – 50%niski0
25 – 38%bardzo niski0
0 – 22%najniższy0
Historia i WOS 

% uzyskanych punktównazwa staninaliczba osób
88 – 100%najwyższy7
81 – 84%bardzo wysoki2
72 – 78%wysoki3
63 – 69%wyżej średni2
50 – 59%średni2
44 – 47%niżej średni0
34 – 41%niski0
28 – 31%bardzo niski0
0 – 25%najniższy0

 

 

Matematyka 

% uzyskanych punktównazwa staninaliczba osób
93 -100%najwyższy5
86 – 89%bardzo wysoki4
71 – 82%wysoki0
54 – 68%wyżej średni3
39 – 50%średni4
29 – 36%niżej średni0
21 – 25%niski0
14 – 18%bardzo niski0
0 – 11%najniższy0
Przyroda 

% uzyskanych punktównazwa staninaliczba osób
86 -100%najwyższy6
75 – 82%bardzo wysoki4
64 – 71%wysoki2
54 – 61%wyżej średni2
46 – 50%średni1
39 – 43%niżej średni1
32 – 36%niski0
25 – 29%bardzo niski0
0 – 21%najniższy0

 

 

Język angielski- poziom podstawowy 

% uzyskanych punktównazwa staninaliczba osób
98 -100%najwyższy5
95%bardzo wysoki4
90 – 93%wysoki4
78 – 88%wyżej średni2
53 – 75%średni1
38 – 50%niżej średni0
30 – 35%niski0
25 – 28%bardzo niski0
0 – 23%najniższy0
Język angielski- poziom rozszerzony 

% uzyskanych punktównazwa staninaliczba osób
95 -100%najwyższy3
90 – 93%bardzo wysoki2
75 – 88%wysoki9
50 – 73%wyżej średni1
28 – 48%średni1
18 – 25%niżej średni0
13 – 15%niski0
8 – 10%bardzo niski0
0 – 5%najniższy0

 

 

Średnie wyniki szkoły:

  • część humanistyczna: język polski- 86,5% punktów możliwych do uzyskania (77,2% w Krakowie), historia i WOS- 79,5% (65,3% w Krakowie);
  • część matematyczno-przyrodnicza: matematyka-74,1% (61,4% w Krakowie), przedmioty przyrodnicze- 76,8% (60,7% w Krakowie);
  • część językowa:
    – język angielski na poziomie podstawowym- 92,7% (77% w Krakowie), na poziomie rozszerzonym- 82,5% (59,9% w Krakowie);

sytuują szkołę w najwyższym staninie (w każdej z sześciu części). To oznacza, że jesteśmy wśród 4% najlepszych gimnazjów w Polsce.
W celu lepszego porównania, wyniki centylowe uczniów zostały pogrupowane według staninów.