Sprawdzian po szkole podstawowej

część I język polski i matematyka

stanin % uzyskanych punktów nazwa liczba osób
9 95 -100% najwyższy 4
8 90 – 93% bardzo wysoki 8
7 83 – 88% wysoki 4
6 73 – 80% wyżej średni 3
5 60 – 70% średni 0
4 48 – 58% niżej średni 0
3 38 – 45% niski 0
2 28 – 35% bardzo niski 0
1 0 – 25% najniższy 0

część II język angielski

stanin % uzyskanych punktów nazwa liczba osób
9 100% najwyższy 11
8 98% bardzo wysoki 4
7 93 – 95% wysoki 3
6 83 – 90% wyżej średni 1
5 68 – 80% średni 0
4 53 – 65% niżej średni 0
3 40 – 50% niski 0
2 30 – 38% bardzo niski 0
1 0 – 28% najniższy 0

 
Średnie wyniki szkoły:

część I
– 89% w tym:
• język polski- 90,5% punktów możliwych do uzyskania (79,2% w Krakowie);
• matematyka- 87,4% (68,2% w Krakowie);

część II– język angielski – 97,9% (83,7% w Krakowie);

sytuują szkołę w najwyższym staninie (w każdej z dwóch części). To oznacza, że jesteśmy wśród 4% najlepszych szkół podstawowych w Polsce.

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna opublikowała wyniki szkół w zaokrągleniu do liczb całkowitych. W obu częściach sprawdzianu nasza szkoła osiągnęła wśród szkół krakowskich drugi wynik.

Wynik 91% z języka polskiego jest najwyższym wynikiem, który uzyskały 3 krakowskie szkoły.
Wynik 87% z matematyki jest trzecim wynikiem, który osiągnęły dwie szkoły. Dwie szkoły uzyskały wynik 89%, jedna 88%.
Wynik 98% z języka angielskiego jest drugim wynikiem, który uzyskały 3 szkoły. Dwie szkoły osiągnęły 99%.

 

Egzamin gimnazjalny

Język polski

% uzyskanych punktów nazwa stanina liczba osób
94 -100% najwyższy 6
91% bardzo wysoki 3
88% wysoki 2
78 – 84% wyżej średni 3
66 – 75% średni 1
53 – 63% niżej średni 1
41 – 50% niski 0
25 – 38% bardzo niski 0
0 – 22% najniższy 0
Historia i WOS

% uzyskanych punktów nazwa stanina liczba osób
88 – 100% najwyższy 7
81 – 84% bardzo wysoki 2
72 – 78% wysoki 3
63 – 69% wyżej średni 2
50 – 59% średni 2
44 – 47% niżej średni 0
34 – 41% niski 0
28 – 31% bardzo niski 0
0 – 25% najniższy 0

Matematyka

% uzyskanych punktów nazwa stanina liczba osób
93 -100% najwyższy 5
86 – 89% bardzo wysoki 4
71 – 82% wysoki 0
54 – 68% wyżej średni 3
39 – 50% średni 4
29 – 36% niżej średni 0
21 – 25% niski 0
14 – 18% bardzo niski 0
0 – 11% najniższy 0
Przyroda

% uzyskanych punktów nazwa stanina liczba osób
86 -100% najwyższy 6
75 – 82% bardzo wysoki 4
64 – 71% wysoki 2
54 – 61% wyżej średni 2
46 – 50% średni 1
39 – 43% niżej średni 1
32 – 36% niski 0
25 – 29% bardzo niski 0
0 – 21% najniższy 0

Język angielski- poziom podstawowy

% uzyskanych punktów nazwa stanina liczba osób
98 -100% najwyższy 5
95% bardzo wysoki 4
90 – 93% wysoki 4
78 – 88% wyżej średni 2
53 – 75% średni 1
38 – 50% niżej średni 0
30 – 35% niski 0
25 – 28% bardzo niski 0
0 – 23% najniższy 0
Język angielski- poziom rozszerzony

% uzyskanych punktów nazwa stanina liczba osób
95 -100% najwyższy 3
90 – 93% bardzo wysoki 2
75 – 88% wysoki 9
50 – 73% wyżej średni 1
28 – 48% średni 1
18 – 25% niżej średni 0
13 – 15% niski 0
8 – 10% bardzo niski 0
0 – 5% najniższy 0

Średnie wyniki szkoły:

  • część humanistyczna: język polski- 86,5% punktów możliwych do uzyskania (77,2% w Krakowie), historia i WOS- 79,5% (65,3% w Krakowie);
  • część matematyczno-przyrodnicza: matematyka-74,1% (61,4% w Krakowie), przedmioty przyrodnicze- 76,8% (60,7% w Krakowie);
  • część językowa:
    – język angielski na poziomie podstawowym- 92,7% (77% w Krakowie), na poziomie rozszerzonym- 82,5% (59,9% w Krakowie);

sytuują szkołę w najwyższym staninie (w każdej z sześciu części). To oznacza, że jesteśmy wśród 4% najlepszych gimnazjów w Polsce.
W celu lepszego porównania, wyniki centylowe uczniów zostały pogrupowane według staninów.