Egzamin gimnazjalny

Język polski

stanin% uzyskanych punktównazwaliczba osób
992 -100%najwyższy5
885 – 91%bardzo wysoki5
779 – 84%wysoki5
673 – 78%wyżej średni1
564 – 72%średni0
451 – 63%niżej średni1
339 – 50%niski0
226 – 38%bardzo niski0
10 – 25%najniższy0

Historia i WOS

stanin% uzyskanych punktównazwaliczba osób
992 – 100%najwyższy3
882 – 91%bardzo wysoki8
773- 81%wysoki5
664 – 72%wyżej średni0
551 – 63%średni1
442 – 50%niżej średni0
332 – 41%niski0
226 – 31%bardzo niski0
10 – 25%najniższy0

Matematyka

stanin% uzyskanych punktównazwaliczba osób
987 -100%najwyższy7
880 -86%bardzo wysoki3
767 – 79%wysoki5
656 – 66%wyżej średni1
542 – 55%średni1
429 – 41%niżej średni0
322 – 28%niski0
215- 21%bardzo niski0
10 – 14%najniższy0

Przyroda

stanin% uzyskanych punktównazwaliczba osób
987 – 100%najwyższy6
880 – 86%bardzo wysoki4
769- 79%wysoki5
658 – 68%wyżej średni1
547 – 57%średni1
437 – 46%niżej średni0
330 – 36%niski0
222 – 29%bardzo niski0
10 – 21%najniższy0

Język angielski – poziom podstawowy

stanin% uzyskanych punktównazwaliczba osób
999-100%najwyższy15
896-98%bardzo wysoki1
794- 95%wysoki0
681 – 93%wyżej średni1
556 – 80%średni0
439- 55%niżej średni0
331 – 38%niski0
224-30%bardzo niski0
10 – 23%najniższy0

Język angielski – poziom rozszerzony

stanin% uzyskanych punktównazwaliczba osób
996- 100%najwyższy6
891 – 95%bardzo wysoki6
781- 90%wysoki4
661- 80%wyżej średni0
536 – 60%średni1
421- 35%niżej średni0
314 – 20%niski0
29 – 13%bardzo niski0
10 – 8%najniższy0

Średnie wyniki szkoły:

 • część humanistyczna: język polski – 86,4% punktów możliwych do uzyskania (75,0% w Krakowie),  historia i WOS – 85,8% (68,2% w Krakowie)
 • część matematyczno-przyrodnicza: matematyka – 82,4% (63,0% w Krakowie), przedmioty przyrodnicze – 82,8% (65,3% w Krakowie);
 • część językowa: język angielski na poziomie podstawowym – 99,3%  (81,1% w Krakowie), na poziomie rozszerzonym – 91,2% (66,0% w Krakowie)

sytuują szkołę w najwyższym staninie 9 w każdej części egzaminu. To oznacza, że jesteśmy wśród 4% najlepszych gimnazjów w Polsce.  W celu lepszego porównania, wyniki centylowe uczniów zostały pogrupowane według staninów.

Niektórzy uczniowie uzyskali świetne indywidualne wyniki we wszystkich częściach egzaminu. Poniżej podajemy osoby, których średni wynik wynosi powyżej 90%:

 • Karolina Garlicka – 97,5%;
 • Konrad Kubczyk- 95,5%;
 • Maja Brankin – 94,2%;
 • Marianna Krzepkowska – 92,2%;
 • Jacek Gołębiowski – 92,0%;
 • Łucja Chmura – 91,0%;
 • Szymon Macnar – 90,8%;
 • Dawid Kruczek – 90,7%;
 • Łukasz Malec – 90,5%.