Wyjazd 17.06 o godzinie 8:15

Powrót 18.06 około godziny 21:00