W tym tygodniu wszystkie zajęcia sportowe (zamiast na basenie czy hali sportowej) odbywać się będą w Parku Bednarskiego. Dzieci mogą przynieść swoje skakanki, paletki do badmintona, frisbee itp. sprzęt sportowy i rekreacyjny.