Piątek 22 czerwca 2018r.

Godzina 9:00 -Msza św. w kościele Ojców Redemptorystów
O godz. 10:20 Uczniowie klas VII, 2g i 3g przechodzą do kinokawiarni „KIKA” przy ul. Krasickiego 18.

Uczniowie szkoły podstawowej mają rozdanie świadectw w szkole.

Świetlica poranna i popołudniowa bez zmian.