Dona - Fundacja Szkolna
Miejsce gdzie dzieci mogą rozwijać skrzydła dzięki sprzyjającym warunkom. Bezpieczna przestrzeń, umożliwiająca wszystkim dzieciom odkrywanie i budowanie swojego potencjału. Rozwój kompetencji - nie tylko związanych z edukacją, ale także kształtujących charakter dzieci. Szkoła otwarta na różnorodność