Dona - Fundacja Szkolna
Dzień tygodnia Nazwa kółka Klasy Godzina Osoba prowadząca
PONIEDZIAŁEK Konsultacje
matematyczne
5 7:45-8:20 p. Bogusława Hamiga
Matematyczne 8 15:10 p. Monika Kozak
WTOREK
 
Konsultacje
matematyczne
7 7:45-8:20 p. Bogusława Hamiga
J. angielskiego
Geek Club
6 – 8 7:45-8:30 p. Edyta Ciesielska
J. angielskiego
Fun Club
4 – 5 7:45-8:30 p. Maureen Zając
Matematyczne 5 około 14:30 p. Bogusława Hamiga
Ortograficzne 15:00-15:45 p. Michał Nowak

ŚRODA

Przygotowanie do egzaminu z
j. polskiego
8 7:45 – 8:30 p. Marek Stróżyk
Muzyczne chętni 7:45 – 8:30 p. Małgorzata Dziedzic
Kramik z robótkami 1 – 3 15:00- 16:30 p. Ludmiła Szmaja
Plastyka 4 – 6 15:35-17:00 p. Aneta Chruścińska
CZWARTEK Informatyczne 7 – 8 7:45 – 8:30 p. Małgorzata Książek
Szachy 4 – 6 7:45 – 8:30 p. Józef Bujak
Ortograficzne 7:45-8:30 p. Michał Nowak
J. angielski 2-3 8:00-8:45 p. Krystyna Cempla
Robotyka 1 – 3 14:00-14:45 p. Małgorzata Książek
Plastyczne 1 – 3 14:00-15:30
co 2 tygodnie
p. Aneta Chruścińska
Gitary chętni 14:00 – 14:45 p. Małgorzata Dziedzic
Literackie 6 14:00 – 14:45 p. Danuta Bańdur
Matematyczne 6 14:00-14:45 p. Anna Ludwikowska
Zajęcia komputerowe 1 – 2 14:50-15:30 p. Małgorzata Książek
Salonik sztuki użytkowej 4 – 6 15:00 – 16:30 p. Ludmiła Szmaja
Plastyczne 7 – 8 15:35 – 16:20 p. Aneta Chruścińska
Chemia 8 po lekcjach p. Anna
Kordecka-Magiera
PIĄTEK informatyczne 4 – 6 7:45 – 8:30 p. Małgorzata Książek
szachy 1 – 3 8:15 – 9:00 p. Józef Bujak
literackie 4 14:00 – 14:45 p. Danuta Bańdur
Matematyczne 4 14:00 – 14:45 p. Anna Ludwikowska
Geograficzne 5-8 14:50-15:35 p. Dorota Bartczak
Matematyczne 8 14:50-15:35 p. Anna Ludwikowska
dziennikarskie 7 – 8 14:50-15:35 p. Marek Stróżyk
SOBOTA historyczno- plastyczne 1-6

7-8

10:30 – 13:30
1 raz w m-cu
p. Aneta Chruścińska
p. Michał Nowak
przyrodnicze 4-6 10:30 – 13:30
1 raz w m-cu
p. Ewelina Bojko
Kółko Edukacji Kulturalnej