Organizacja roku szkolnego 2017/18

W dni wolne od nauki, a nie będące ustawowo dniami wolnymi od pracy szkoła ma obowiązek zapewnić opiekę pedagogiczną dzieciom. Dlatego prosimy o zgłaszanie uczestnictwa dzieci w zajęciach świetlicowych z dwutygodniowym wyprzedzeniem.

Data Dzień tygodnia Nazwa wydarzenia Komentarz
4 IX poniedziałek rozpoczęcie roku szkolnego, udział w Narodowym Czytaniu „Wesele”
4 IX poniedziałek spotkanie z wychowawcą 18:00- klasa I
5 IX wtorek spotkania z wychowawcami 17:00- klasy II-III
18:00- klasy IV-VI
19:00- klasy VII IIg, IIIg
20 – 22 IX środa – piątek wycieczka dla siódmej klasy i gimnazjalistów do Warszawy
14 X sobota 4 godzina WF-u – wycieczka rowerowe klasy VII IIg, IIIg
1 XI środa Wszystkich Świętych dzień wolny
10 XI piątek szkolne obchody Narodowego Święta Niepodległości
14 XI wtorek spotkania z nauczycielami według ustaleń z wychowawcami
18 XI sobota 4 godzina WF-u – ścianka wspinaczkowa klasy VII IIg, IIIg
30 XI czwartek zabawa andrzejkowa
2 XII sobota kiermasz świąteczny
16 XII sobota 4 godzina WF-u  narty/snowboard klasy VII IIg, IIIg
22 XII piątek szkolne jasełka
23 – 31 XII 2017 sobota – niedziela zimowa przerwa świąteczna
1 I 2018 poniedziałek Nowy Rok dzień wolny
13 I sobota 4 godzina WF-u  narty/snowboard klasy VII IIg, IIIg
6 II wtorek spotkania z nauczycielami według ustaleń z wychowawcami
9 II piątek konferencja klasyfikacyjna
10 II – 25 II poniedziałek – piątek ferie zimowe
III rekolekcje szkolne termin zostanie podany później
29 III – 3 IV czwartek – wtorek wiosenna przerwa świąteczna
10 IV wtorek spotkania z nauczycielami według ustaleń z wychowawcami
18 IV środa część humanistyczna egzaminu dni wolne od nauki dla klasy IIg, szkoła podstawowa ma lekcje poza budynkiem
19 IV czwartek część matematyczno-przyrodnicza egzaminu dni wolne od nauki dla klasy IIg, szkoła podstawowa ma lekcje poza budynkiem
20 IV piątek część językowa egzaminu dni wolne od nauki dla klasy IIg, szkoła podstawowa ma lekcje poza budynkiem
1 V wtorek Święto Pracy dzień wolny

3 V czwartek Święto Konstytucji Trzeciego Maja dzień wolny
4 V  piątek dzień wolny od nauki
7 V – 12 V  poniedziałek – sobota obowiązkowy obóz w Kosarzyskach dla klas I-III
7 V – 12 V  poniedziałek – sobota obowiązkowy obóz dla klas IV-VI
V obowiązkowy obóz dla klas VII, II i IIIg termin zostanie podany później
19 V  sobota Komunia Święta dla uczniów klasy II
31 V czwartek Boże Ciało dzień wolny
1 VI piątek dzień wolny od nauki
9 VI sobota festiwal szkolny połączony z prezentacją projektów uczniowskich
11 VI poniedziałek spotkania z nauczycielami według ustaleń z wychowawcami
15 VI piątek konferencja klasyfikacyjna
22 VI piątek zakończenie zajęć dydaktycznych