Trwa rekrutacja do klasy pierwszej szkoły podstawowej. Chętnych zapraszamy do kontaktu z sekretariatem szkoły.

Zapisy do PSP nr 1:

Do klasy I

Decyzję o przyjęciu do szkoły podejmuje dyrektor w ciągu tygodnia od przeprowadzonej rozmowy. Pierwszeństwo w przyjęciu ma rodzeństwo uczniów PSP nr 1 i PG nr 3.

Do pozostałych klas

W miarę wolnych miejsc, na podstawie rozmowy z rodzicami, świadectwa szkolnego oraz spotkania dziecka z wychowawcą i uczniami danej klasy.

Zapisy do PG nr 3:

Do klasy 2 i 3

W miarę wolnych miejsc, na podstawie rozmowy z Rodzicami, świadectwa szkolnego oraz spotkania dziecka z wychowawcą i uczniami danej klasy.