[foogallery id=”1797″]

RAMOWY ROZKŁAD DNIA W ŚWIETLICY SZKOLNEJ

Zajęcia poranne
7:00 – 8:30 (9:00) Przychodzenie dzieci do świetlicy, rozmowy z dziećmi, zabawy konstrukcyjne, czytanie prasy dziecięcej, rozejście się dzieci do poszczególnych klas.
Zajęcia popołudniowe
PONIEDZIAŁEK
12:50 – 14:45 Opieka nad dziećmi z kl. I-III zwolnionymi z zajęć sportowych (wrzesień, kwiecień, maj, czerwiec – biegi; październik, listopad, grudzień, styczeń, luty, marzec – lodowisko):

 • odrabianie zadań domowych,
 • praca indywidualna z uczniem,
 • gry planszowe,
 • obiad (catering),
 • zabawy dowolne.
14:45 – 15:30 Powrót dzieci z zajęć sportowych – kl. I-III:

 • obiad,
 • odrabianie zadań domowych.
 • zabawy dowolne.

Powrót dzieci z zajęć sportowych – kl. IV-VI:

 • obiad,
 • odrabianie zadań domowych.

Wyjście na podwórko (w dni pogodne).

16:50 – 17:00 Porządkowanie sali lub podwórka.
WTOREK
12:00 – 12:50 Opieka nad dziećmi z klasy I i II, które zostały zwolnione z zajęć na basenie:

 • odrabianie zadań domowych,
 • praca indywidualna z uczniem.
12:50 Przyjście do świetlicy uczniów z klasy III, którzy zostali zwolnieni z zajęć na basenie. Odrabianie zadań domowych.
13:45 Powrót z basenu dzieci z kl. I i II:

 • obiad,
 • odrabianie zadań domowych,
 • zabawy towarzyskie.
14:30 Powrót z basenu dzieci z kl. III i IV. Obiad.
15:30 Odprowadzenie do szatni uczniów uczęszczających na SKS; zajęcia plastyczne, czytelnicze, zabawy integracyjne.
16:50 – 17:00 Porządkowanie sali.
ŚRODA
11:00 – 13:00 Opieka nad dziećmi z kl. V i VI w czasie transportu na zajęcia z WF-u na ul. Kolną. Powrót z kl. III i IV.
13:50 – 14:25 Opieka nad uczniami kl. V i VI, którzy wrócili z WF-u.
14:25 – 15:00 Wydawanie obiadu uczniom z klas I-IV.
15:00 – 16:50 Zajęcia plastyczne lub muzyczne.
16:50 – 17:00 Porządkowanie sali.
CZWARTEK
13:35 – 14:10 Obiad.
14:10 – 15:00 Odrabianie zadań domowych.
15:00 – 16:00 Gry, zabawy ruchowe, origami.
16:00 – 16:50 Zajęcia czytelnicze, zabawy klockami.
16:50 – 17:00 Porządkowanie sali.
PIĄTEK
13:35 – 14:10 Obiad.
14:10-16:50 Zabawy ze śpiewem, zabawy ruchowe, pantomima, siatkówka balonowa na korytarzu, gra w gumę, zabawy ze skakanką, itp.
16:50 – 17:00 Porządkowanie sali.