RAMOWY ROZKŁAD DNIA W ŚWIETLICY SZKOLNEJ

Zajęcia poranne
7:00 – 8:30 (9:00)Przychodzenie dzieci do świetlicy, rozmowy z dziećmi, zabawy konstrukcyjne, czytanie prasy dziecięcej, rozejście się dzieci do poszczególnych klas.
Zajęcia popołudniowe
PONIEDZIAŁEK
12:50 – 13:35Opieka nad dziećmi z kl. I-III zwolnionymi z zajęć sportowych (wrzesień, kwiecień, maj, czerwiec – biegi; październik, listopad, grudzień, styczeń, luty, marzec – lodowisko):
 • odrabianie zadań domowych,
 • praca indywidualna z uczniem,
 • gry planszowe
13:35- 14:00obiad (catering),
14:20 – 15:30Powrót dzieci z zajęć sportowych – kl. IV-VI:
 • obiad,
 • odrabianie zadań domowych.
 • zabawy dowolne.
 • wyjście na podwórko (w dni pogodne)
16:50 – 17:00Porządkowanie sali lub podwórka.
WTOREK
10:15– 11:50Opieka nad dziećmi z klasy I i II, które zostały zwolnione z zajęć na basenie:
 • odrabianie zadań domowych,
 • praca indywidualna z uczniem
11:50Przyjście do świetlicy uczniów z klasy III – IV, którzy zostali zwolnieni z zajęć na basenie. Odrabianie zadań domowych.
12:30Powrót z basenu dzieci z kl. I i II:
 • odrabianie zadań domowych,
 • zabawy dowolne
13:30 – 14:00Powrót z basenu dzieci z kl. III i IV. Obiad.
16:50 – 17:00Porządkowanie sali.
ŚRODA
 13:35 – 14:00obiad
14:00 – 16:50
 • opieka nad uczniami, którzy  nie uczęszczają na kółka
 • odrabianie zadań domowych
16:50 – 17:00Porządkowanie sali.
CZWARTEK
13:35 – 14:00Obiad.
14:00 – 16:50
 • odrabianie zadań domowych
 • gry, zabawy ruchowe, orgiami
 • zajęcia czytelnicze, zabawy klockami
16:50 – 17:00Porządkowanie sali.
PIĄTEK
13:35 – 14:00Obiad.
14:00-16:50
 • zabawy ze śpiewem, zabawy ruchowe,  siatkówka balonowa na korytarzu, gra w gumę, zabawy ze skakanką, itp.
 • kino
 • zabawy na podwórku szkolnym
16:50 – 17:00Porządkowanie sali.